Форум судија Србије је дана 28 октобра 2019. године у обележио завршетак пројекта „Анализа спорова мале вредности“ који је спроведен уз подршку USAID – овог Пројекта владавина права. Као резултат пројекта формиране су смернице за судије, препоруке за судове и друге институције, предлоге за измену програма за аутоматцко вођење предмета у судовима, као и предлог за измену Закона о парничном поступку.

Aero klub - Obeležen završetak projekta Analiza sporova male vrednosti 1

Да ли су судије недовољно ефикасне, или се грађани превише суде, питање је на које је одговор подједнако тешко пронаћи као и на питање: „Шта је старије, кокошка или јаје?“ У сваком случају, одговор лежи међу бројкама. Од укупног броја предмета које решавају судије основних судова, проценти кажу да су такозвани „спорови мале вредности“ најзаступјенији у Основном суду у Крагујевцу, чак 85%, затим следе, Први Основни суду у Београду са 70%, Ниш са 65% Други основни суд у Београду са 45% , док је у Новом Саду 38% , а у Новом Пазару свега 6% оваквих предмета. Ове бројке су резултат анализе урађене почетком марта ове године, а објављене недавно, у оквиру пројекта које је спровео Форум судијиа Србије уз финансијску подршку USAID Пројекта владавине права (ROLPS). Ова анализа је рађена на узорку од шест судова, а њен циљ је повећање ефикасност у решавању „спорова малих вредности“ и допринос побољшању резултата рада правосуђа у целини.

Анллиза је још показала да, у преко 80% предмета „мале вредности“ у којима је вредност предмета спора измедју 1.000 до 5.000,00 динара, трошкови поступка превазилазе вредности предмета спора, а слично је и са предметима вредности спора измедју 5.000,00 динара и 10.000,00 динара. Свакако, како се вредност спора повећава, овај проценат је мањи, али никако занемарљив, па чак у трећини од укупног броја судских предмета у којима је вредност спора измедју 70.000,00 до 80.000,00 динара трошкови поступка такодје прелазе вредност предмета спора.

Осим тога што грађане скупо коштају овакви поступци, суд свакако има много више посла. Анализа је показала да се само у 29 % слушајева поступак оконча на једном рочишту. Због оптерећености судија, размак између два судјења мозе бити од 3 до 6 месеци, тако да се на коначне судске пресуде по првилу чека јако дуго. Осим „чекања на правду“, странке без обзира на исход спора, морају да „одреше кесу“, јер минималини трошкови у оваквим споровима премашују 150 евра. Ако се свему овоме дода и то, да у складу са прописаном адвокатском тарифом, адвокати наплаћују најмање 6.000 динара за писање тужбе, и за сваки излазак пред суд суд по 7.500 динара, и да је је за судске таксе за покретање спора потребно издвојити од 2.300 до чак 20.000 динара, рачуница је једноставна.

Због оваквог стања, Форум судија Србије, као струковно удружење које се искључиво бави подизањем квалитета рада судија и враћању угледа и поверења у судство, је у оквиру Пројекта, сачинило конкретне предлоге за убрзавње поступка у споровима мале вредности, укључујући и предлог за измене и допуне Закона о парничном поступку. Парелалнно су предлозене и измене у тзв. АВП софтверу, преко кога сви судови на територији Србије, прате реализациију свих предмета па и тзв. предмета “мале вредности“.

Међу бројним променама које Форум судија предлаже, најважније су оне које се односе на могућност да се пресуде у „споровима мале вредности“ доносе И ван рочишта за главну расправу уколико су у припреми главне расправе прибављени сви релевантни докази, достављање судских писмена везаних за ове поступке странкама елекронским путем, оснаживање медијације-решавње спорова грађана уз помоћ медијатора, а не у суду, увођење јединствене вредности таксе и побољшање наплате кроз софтверска решења која би смањила потребу за администрирањем, као и извесне измене које би подигле ефикасност рада вештака и нотатара уколико је њихово ангжовање у овим поступцима неопходно, и многе друге.

Уколико се ове предложене измене усвоје, грађани би могли очекивати брже и јефтиније суђење, док би за судије то занчило растерећење и подизање ефикасности у раду.

Анализу спорова мале вредности можете преузети на нашем сајту на следећем линку

Анексе уз анализу спорова мале вредности можете преузети на нашем сајту на следећем линку
 

ИЗДВАЈАМО

САОПШТЕЊА

ВЕСТИ