Treće stručno-pravosudno savetovanje „DANI FORUMA“ ove godine je održano u Somboru, u zdanju „Županije“, dana 28. i 29. septembra 2023. godine. Savetovanje organizujemo uz podršku zajedničkog projekta Evropske unije i Saveta Evrope “Podrška reformi pravosuđa u Srbiji”.

Dani Foruma sudija 2023 - Panel1-3

Prvi panel bio je posvećen slobodi Izražavanja sudija. Đuro Sessa, ekspert Saveta Evrope, sudija Vrhovnog suda Hrvatske, potpredsednik Evropskog društva sudija i bivši predsednik Konsultativnog veća evropskih sudija (CCJE) predstavio je Mišljenje broj 25 Konsultativnog veća evropskih sudija. Prisutne sudije kao i najšira javnost imali su priliku da se upoznaju sa standardima sadržanim u ovom mišljenju kao i da daju svoje komentare.

U okviru ovog panela Gjorgji Andonov, sudija Osnovnog sud u Štipu, upoznao je sve prisutne načinom rada i aktivnostima Pravosudno-medijskog saveta Severne Makedonije, razlozima za osnivanje saveta, njegovim sastavom, preporukama i svim aktivnostima koje se preduzimaju u cilju zajedničke edukacije sudija i novinara.

Na kraju panela Nebojša Đuričić, predsednik Upravnog odbora FSS, predstavio je predlog za dopunu Etičkog kodeksa sudija. Ova dopuna se odnosi na pravo sudije na slobodu izražanja: Sudija ima pravo na slobodu u izražavanja kao i svaki drugi građanin.

IZDVAJAMO

SAOPŠTENJA

VESTI