U četvrtak 21.10.2021. godine u Kragujevcu održan je još jedan okrugli sto na temu „Suđenje na daljinu“ u okviru istoimenog projekta koji je podržan od strane Ambasade kraljevine Holandije. Okrugli sto je otvorio predsednik UO Foruma sudija Srbije sudija Nebojša Đuričić, a govornici su bili zamenica Republičkog javnog tužioca dr. Jasmina Kiurski, dr. Olga Tešović, sudija i predsednica Osnovnog suda u Požegi, zatim Ivana Milovanović, sudija Osnovnog suda u Nišu, i Dušan Dakić, sudija Osnovnog suda u Novom Sadu.

Sudjenje na daljinu Kragujevac

Na okruglom stolu u Kragujevcu kao i na prethodnim bila je prestavljena monografija „Suđenje na daljinu“,  na kojoj su autori vredno radili a čiji je recenzent bila zamenica Republičkog javnog tužioca dr. Jasmina Kiurski. Autori su i tokom ovog okruglog stola izneli probleme i izazove sa kojima su se susresi kao i rešenja do kojih su došli tokom rada na ovoj publikaciji.

Zaključak učesnika prvog okruglog stola je da publikacija značajno doprinosi boljem razumevanju upotrebe informacionih tehnologija u svakodnevnom radu pravosuđa, te nezaobilazni svetski trend uvođenja „suđenja na daljinu“ u sve sudske postupke.

Analiza „Suđenja na daljinu“ i okrugli stolovi imaju za cilj da približe sudijama i tužiocima međunarodne standarde koji su obavezni za države koje su regulisale mogućnost „suđenja na daljinu“ i da samim tim unaprede ujednačavanje sudske prakse i pravne sigurnosti u državama članicama Saveta Evrope.

IZDVAJAMO

SAOPŠTENJA

VESTI