Forum sudija Srbije je u okviru projekta „Pravda za sve“ preduzeo početne korake u osnivanju Saveta za pravdu po meri čoveka. U pitanju su lokalni odbori sastavljeni od predstavnika organa, organizacija i institucija, sa jedne i građana, tačnije, građanskih udruženja, sa druge strane. Saveti se osnivaju pri sudovima opšte nadležnosti i do sada je u Srbiji osnovano šest ovakvih odbora - u Osnovnom sudu u Požegi, Somboru, Pirotu, Nišu, Vršcu i Pančevu.

Savet Sombor1

U sudnici Osnovnog suda u Somboru, u okviru USAID projekta "Pravda za sve” održan je drugi sastanak „Saveta za pravdu po meri čoveka”. Diskusijama su prisustvovali predstavnici pravosudnih organa, Policijske uprave, Centra za socijalni rad, lokalnih Udruženja, ekspert za pristup pravdi projekta „Pravda za sve“, kao i ostali priključeni u sistemu rada Saveta. Prisutnima su predstavljene Smernice za uključivanje suda u dijalog sa zajednicom, dinamika rada Saveta za pravdu po meri čoveka, ali i Poslovnik o radu.

Ciljevi rada Saveta u Somboru su usmereni prema rešavanju konkretnih problema, kao što su postavljanje adekvatnog ulaza i rampe za osobe sa invaliditetom radi lakšeg pristupanja Osnovm sudu u Somboru. Takođe, postoji nedostatak tumača za znakovni jezik, što će se rešavati u narednom periodu, a nadležnima će povodom toga biti upućene i zvaične inicijative.

Savet je tu da pomogne građanima tako što će ostvariti sve ono što ranije nije postojalo, kako je rečeno, kada je reč o Somboru, aktivnosti su usmerene oko renoviranja toaleta, gde jedan treba da se obezbedi u Osnovnom sudu za osobe koje su u invalidskim kolicima, a takođe je predviđen prilaz sudu sa rampom.

IZDVAJAMO

SAOPŠTENJA

VESTI