Održano je drugo stručno-pravosudno savetovanje pod nazivom „DANI FORUMA“ uz podršku zajedničkog projekta Evropske unije i Saveta Evrope “Podrška reformi pravosuđa u Srbiji”. Na otvaranju savetovanja prisutnima su se obratili Nenad Vujuć, direktor pravosudne akademije i koordinator prvog klastera pregovarčkog procesa, Danko Runić, koordinator projekta, Savet Evrope i Nebojša Đuričić, predstavnik UO Foruma sudija Srbije.

Dani Foruma-Pirot 1

Savetovanje je imalo za cilj da okupi kako članove Foruma tako i njegove prijatelje. Ove godine pažnju smo posvetili izmenama seta pravosudnih zakona koje su uslovljene promenom Ustava Republike Srbije.

U okviru prvog panela predstavljeni su predlozi zakonskih rešenja u oblasti pravosuđa sa osvrtom na pitanje transparentnosti u radu Visokog saveta sudstva. Na panelu su učestvovali dr Miloš Stanić, naučni saradnik Instituta za uporedno pravo, član Radne grupe za izradu sudijskih zakona, Branko Nikolić, ekspert Saveta Evrope, Dušan Milošević, sudija Prekršajnog suda u Kruševcu. Ovim panelom je moderirao Mirko Ilić sudija Prvog osnovnog suda u Beogradu.

Drugi panel je bio posvećen predlogu normativnog okvira kojim se uređuje postupak i kriterijumi za vrednovanje rada sudija. Prisutne je sa predloženim zakonskih rešenja upoznao Jovan Ćosić, pomoćnik ministra, Ministarstvo pravde, predsednika Radne grupe za izradu sudijskih zakona. Na panelu su učestvovali i Branko Nikolić, ekspert Saveta Evrope, Dragana Marčetić, sudija Višeg suda u Beogradu, a moderator je bila Snežana Marjanović, sudija Višeg suda u Beogradu.

IZDVAJAMO

SAOPŠTENJA

VESTI