Forum sudija Srbije održao je svoju prvu stručnu konferenciju pod nazivom „Dani Foruma“, koji su održani u periodu od 10. do 12. oktobra, u Kladovu. Prva konferencija okupila je preko 50 sudija, pravnika i prijatelja Foruma. „Danima Foruma“ prisustvovali su zamenica predsednika Visokog saveta sudstva i sudija Vrhovnog kasacionog suda sudija Zorana Delibašić, član VSS sudija Aleksandar Pantić, direktor pravosudne akademije Nenada Vujić, zamenica direktora USAID Projekta vladavine prava, Dragana Lukić, Danko Runić, ispred zajedničkog projekta Evropske Unije i Saveta Evrope „Jačanje nezavisnosti i odgovornosti pravosuđa“. Učesnci su imali priliku da kroz tri dana učestvuju na konstruktivnim debatama i da čuju mnoge ideje koje će se sprovesti u delo kao i da budu predstavljeni projekti koji su već realizovani.

Dani foruma sudija 1

Prvog dana konferencije predstavljena je monografija koja je izrađena u okviru projekat Suđenja na daljinu koji je ostvaren uz podršku ambasade Kraljevine Holandije. Prisutnima su autori dr. Olga Tešović, predsednica Osnovnog suda u Požegi; Ivana Milovanović, sudija Osnovnog suda u Nišu; Dušan Dakić, sudija Osnovnog suda u Novom Sadu, predstavili rezultate istraživanja i preporuke. Na izradi monografije učestvovali su i profesorka Pravnog Fakulteta Univerziteta u Beogradu dr. Ivana Krstić, i recenzent zamenica Republičkog javnog tužica dr. Jasmina Kiurski. Nakon predstavljanja ove monografije učesnici su učestvovali u jednoj vrlo konstruktivnoj debati, iznevši svoje stavove i iskusva po pitanju online suđenja i da li su se sa njima susretali za vreme pandemije COVID-19 i kakvo je njihovo mišljenje o ovom vidu suđenja, stavovi i neka logična rešenja za primenu i unapređenje ovog vida suđenja.

Svečano otvaranje savetovanja: https://youtu.be/Ign1c-QTVhk

Debata – Suđenje na daljinu, pravni okvir i praksa: https://youtu.be/3WltoN9d-6E

Debata – Izmene Zakona o parničnom postupku: https://youtu.be/I8nL5ZCM-U8

Ispred USAID ROLPS projekta koleginica Tijana Levakov Vermezović i Radomir Milojević predstavili su rezultate u oblast unapređenja efikasnosti sudskog postupka primenom informacionih tehnologija – prezentacija modula za sudske takse i dostavu sudskih pismena koji su realizovani u okviru projekta.

Unapređenje efikasnosti sudskog postupka primenom informacionih tehnologija – Prezentacija modula za sudske takse i dostavu sudskih pismena od strane USAID Projekta vladavine prava: https://youtu.be/-7dhsmwgHJE

Drugog dana su učesnici imali priliku da učestvuju na debati Neprimereni uticaj na sudije: izmene Poslovnika o radu Visokog saveta sudstva i moguće izmene zakonskog okvira? Ova debata je organizovana uz podršku zajedničkog projekta EU i Saveta Evrope Jačanje nezavisnosti i odgovornosti pravosuđa. U debati su učestvovali Zorana Delibašić zamenica predsednika Visokog Saveta Sudstva i sudija Vrhovnog kasacionog suda, Branko Nikolić ekspert Saveta Evrope i sudija Dušan Milošević. Sudija Delibašić je kao nadležni sudija koji postupa u slučajevima nedozvoljenog uticaja na rad sudija i sudstva podelila sa učesnicika kako teče postupak prilikom otvaranja svakog pojedinačnog slučaja nedozvoljenog uticaja na sudije i koji su to uslovi i razlozi zbog kojih bi se vodio postupak. Sudija Delibašić je i kroz praktične primere objasnila kako dolazi do ocene svakog pojedinačnog slučaja i podstakla sve prisutne kolege da ukoliko postoji neprimereni uticaj na sudije za koji oni znaju ili se nalaze u situaciji da se neprimereni uticaj vrši na njih da se obrate Visokom savetu sudstva. Ona je u svom izlaganju navela da Visoki savet sudstva nije samo organ koji je nadređen svim kolegama i nije samo najviši organ u Republici Srbiji, već je i organ koji štiti sudije i organ kome oni mogu da se obrate za pomoć ukoliko im je potrebna.

Neprimereni uticaj na sudije – izmene Poslovnika o radu Visokog saveta sudstva i moguće izmene zakonskog okvira: https://youtu.be/1cQODC-1Nvk

Sudije su takođe imale priliku da učestvuju u debatama koje se odnose na Sudije i društvene mreže kao i na debati koja se odnosi na Materijalni položaj sudija koju su vodile sudija Višeg suda u Beogradu Snežana Marjanović i sudija Apelacionog suda u Beogradu Vesna Filipović. Sudije su istakle sve mogućnosti poboljšanja materijanog položaja sudija u Republici Srbiji, podatke do kojih su došli od strane država koje nas okružuju kao i do konstruktivnih rešenja koja bi se mogla primeniti prilikom izmena Zakona koje se odnose na sudije, poboljšanja uslova rada, uslova odlaska u penziju i koeficijenta obračuna sudijske plate prilikom odlaska u penziju kao i ideje povećanja sudijske plate koja je trenutno najmanja u regionu.

Debata – Materijalni položaj sudija: https://youtu.be/9S5FAPElV_o

Debata – Sudije i društvene mreže: https://youtu.be/PRcglZjN-Ck

U okviru panela Primena Zakona o sprečavanju nasilja u porodici Vanja Macanović, Autonomni ženski Centar, i sudija Ivana Milovanović razgovarale su o rezultaima primene Zakona, Koleginica Vanja Macanović iznela je podatke koje se odnose broj prijava nasilja u porodici tokom pandemije COVID-19. Bilo je prilike da se razgovara i o pitanjima prijavljivanja nasilja u porodici i adekvatnom reagovanju nadležnih organa.

Primena Zakona o sprečavanju nasilja u porodici: https://youtu.be/6P39OvaPamM

Trećeg dana pretstavljene su aktivnosti projekata Alternativne krivične sankcije u sudskoj praksi koji se realizuje u okviru u okviru Alumni Grant programa u oblasti Vladavine prava (Rule of Law) finansiranog od strane Ambasade Sjedinjenih Američkih Država.

Diskusija – Alternativne krivične sankcije u sudskoj praksi: https://youtu.be/cM64THAINvI

Forum sudija Srbije je ovim putem održao svoju prvu stručnu pravosudnu konferenciju i uspeo da je realizuje uz pomoć svojih partnera i prijatelja iz USAID ROLPS, Ambasade kraljevine Holandije, kancelarije Saveta Evrope, u nadi da je ovo prva od mnogih budućih konferencija. Nadamo se da ćemo zajedno nastaviti da se razvijamo, unapređujemo i realizujemo sve ideje koje mogu da nastave da aktivno pomažu reformi pravosuđa u Republici Srbiji.

IZDVAJAMO

SAOPŠTENJA

VESTI