Trećeg dana Regionalnog savetovanja na Jastrepcu tema je bila “Evolucija ili revolucija Krivičnog zakonodavstva u Republici Severna Makedonija i Republici Srbiji”, moderator je bila Ivana Milovanović, sudija Osnovnog suda u Nišu.

Regionalni okrugli sto-treci dan-Jastebac 2022-1

dr Pakiza Tufekdži - docent na Pravnom fakultetu Univerziteta Sv Kliment Ohridski iz Bitolja, dr Ogla Tešović - sudija i predsednica Osnovnog suda u Požegi, dr Ivona Šušak Lozanovska- docent na Pravnom fakultetu Univerziteta Sv Kliment Ohridski iz Bitolja i mr Hanefi Ameti - javni tužilac u Osnovnom javnom tužilaštvu u Tetovu govorili su o kako o izmenama ZKP-a tako i o donosenju izmena Zakona o maloletnim učiniocima krivičnih dela, koji se aktivno pripremju u Republici Srbiji. U svom izlaganju napravili su osvrt na neke specificnosti postojeceg ZKPa i njegovih članova, kao i paralelu postojecih zakona u Republici Severna Maledonija i Republici Srbiji. Susret teorije i prakse dali su dinamičnost ovom panelu.

Odnos prakse Evropskog suda za ljudska prava i suda Pravde Evropske Unije pred domaćim sudovima bili su tema poslednjeg panela na kome su kao panelisti govorili prof. dr Jeton Šasivari redovni profesor Pravnog fakulteta Univerziteta Jugoistočne Evrope iz Tetova, prof. dr. Bekim Nuhija vanredni profesor Pravnog fakulteta Univerziteta Jugoistočne Evrope iz Tetova, Branislav Stojanović pomoćnik ministra pravde, Dušan Protić Centar za Evropsku politiku i dr Biljana Lepotić sudija Višeg suda u Novom Sadu koji su akcenat stavili na aspekt ocenjivanja rada Ustavnih sudova kako u Republici Severna Makedonija tako i u Republici Srbiji, o odnosima sa Evropskim konvencijama, vladavine prava u državama i da li su one jake i postojane u njima. Zatim primene Evropskih konvencija i smernica u krivičnoj materiji, njihovo kršenje i tumačenje, poštovanje presuda Evropskog suda. Akcenat je bio i na pravilima koja su definisana Osnivačkim ugovorima i pravima koja su njima definisana, kao i osvrt na predmete iz prakse o usklađivanju pravnih sistema sa konvencijama Evropske Unije.

IZDVAJAMO

SAOPŠTENJA

VESTI