Treće stručno-pravosudno savetovanje „DANI FORUMA“ ove godine je održano u Somboru, u zdanju „Županije“, dana 28. i 29. septembra 2023. godine. Savetovanje organizujemo uz podršku zajedničkog projekta Evropske unije i Saveta Evrope “Podrška reformi pravosuđa u Srbiji”.

Dani Foruma sudija 2023 - Panel3-1

Panel DNK kao dokaz u krivičnom postupku organizirao je i vodio sudija Dušan Dakić koji je ukazao i na praksu Evropskog suda za ljudska prava u vezi sa DNK dokazima. U okviru ovog panela kolega Andrej Božinovski je upoznao sve prisutne sa iskustvima iz prakse Republike Hrvatske i aktivnostima „Projekta nedužnosti“ koji relizuje Pravni fakultet u Zagrebu. Prikazao je rad profesora Davora Derenčinovića i njegovo istraživanje primenjivosti Marpeovog testa u hrvatskom krivičnom zakonodavstvu. Takođe, sa metodama DNK testiranja u Srbiji, prisutne je upoznala Tamara Ivković, iz Centar za forenzikčku medicinu, toksikologiju, molekularnu genetiku Kliničkog centra Vojvodine. Kolega Marko Đurić, sudijski saradnik, predstavio je rezultate istraživanja sprovedenog u Osnovnom sudu u Nišu koje je za predmet imalo analizu slučajeva ukojima je traženo ponavljanje krivičnog postupka.

IZDVAJAMO

SAOPŠTENJA

VESTI