Forum sudija Srbije je u januaru 2020. godine za svoje članove organizovao osnovnu obuku posrednika u rešavanju sporova-medijatora. Obuci su prisustvovali naši članovi iz Sombora, Novog Sada, Beograda i Požege.

20200115_121029.jpg

Forum sudija Srbije je u januaru 2020. godine za svoje članove organizovao osnovnu obuku posrednika u rešavanju sporova-medijatora. Obuci su prisustvovali naši članovi iz Sombora, Novog Sada, Beograda i Požege.

Forum sudija Srbije je obuku organizovao na osnovu dozvole za sprovođenje osnovne obuke posrednika u rešavanju sporova koju je izadalo Ministarstvo pravde. Obuka je organizovana u skladu sa Pravilnik o programu osnovne obuke posrednika.

U narednom periodu obuka posrednika u rešavanju sporova biće organizovana u Nišu, Kragujevcu, Novom Sadu i Beoradu.

Pošto je obuka organizovana u skladu sa Pravilnikom o programu osnovne obuke posrednika ona je prilagođena svima koji žele da budu medijatori a ne samo sudijama.

Ukoliko ste zainteresovani za ovuku možete nas kontaktorati na office@forumsudija.org.rs

Sticanje znanja i veština medijatora omogućuje sudijama i koleginicama i kolegama iz pravosudja da se upoznaku sa interesnim pregovaranjem kao posebnim vidom pregovaranja koje u prvi plan ističe interese i potrebe strana, pruža im priliku da ovladaju tehnikama aktivnog slušanja što je od koristi i izvan redovnog posla. Sudija medijator stiče potrebna znanja da prepozna medijabilne predmete, da upućuje strane na medijaciju i pruža strankama u postupku potpune informacije o tome šta je medijacija i koje su njene prednosti. Sudije znanja i veštine medijatora mogu koristiti u sudskom postupku ukoliko strane žele da pregovaraju radi zaključenja sudskog porvnanja. Sudjije koje to žele mogu se baviti medijacijom van radnog vremena i bez naknade.  

 

IZDVAJAMO

SAOPŠTENJA

VESTI