U okviru projekta „Alternativne krivične sankcije u sudskoj praksi“ 2020. godine sačinjen je Priručnik za primenu alternativnih sankcija. Ideja je da se ovim priručnikom, prvo, prezentuje sam pojam alternativne krivične sankcije i postojeća zakonska rešenja u ovoj oblasti, te da se potom kroz jedan praktičan pristup, analizu sudske prakse i smernice ukaže sudijama, javnim tužiocima i poverenicima (probacionim službenicima) na prednosti njihove veće saradnje što bi za posledicu svakako imalo stvaranje delotvornog pravosudnog lanca, usmerenog ka većoj primeni alternativnih sankcija u praksi.

Projekat „Alternativne krivične sankcije u sudskoj praksi“ finansiran je od strane Ambasade Sjedinjenih Američkih Država u Srbiji u okviru Alumni Grant programa u oblasti Vladavine prava (Rule of Law). Projekat se realizuje od strane članova udruženja Foruma sudija Srbije koji su ujedno i članovi Alumni kluba programa Otvoreni svet (the Open World), a uz podršku Pravosudne akademije Republike Srbije.

Projekat se sprovodi na teritoriji Republike Srbije i njime će biti obuhvaćeni svi nosioci pravosudnih funkcija koji na direktan i indirektan način imaju uticaja na primenu alternativnih sankcija – sudije, javni tužioci i njihovi zamenici, kao i poverenici zaposleni u Odeljenju za tretman i alternativne sankcije Uprave za izvršenje krivičnih sankcija Ministarstva pravde.

Više o projektu možete pogledati na linku https://alternativnesankcije.rs/

Priručnik za primenu alternativnih sankcija možete preuzeti na ovom linku.

IZDVAJAMO

SAOPŠTENJA

VESTI