Drugi dan, prvi panel Regionalnog okruglog stola na Jastrepcu otvorio je kao moderator Dejan Petković sudija Osnovnog suda u Somboru. Ovaj panel bio je posvećen aktuelnim temama građanske materije, u kojem su panelisti predstavili izazove sa kojima se susreće domaća sudska praksa. Na ovom panelu otvorena su mnoga pitanja poput besplatne pravne pomoći, elektronskog dostavljanja kao i sporova male vrednosti.

Regionalni okrugli sto-drugi dan-Jastebac 2022-1

Nakon izlaganja panelista prof.dr Mirjana Ristovska, vanredni profesor Pravnog fakulteta Univerziteta sv.Klement Ohridski iz Bitolja, sudija Apelacionog suda u Kragujevcu Tanja Pavlović Nedeljković, sudije Višeg suda u Beogradu Dragana Marčetić i Snezana Marjanović kao i dr Marko Knežević docent Pravnog fakulteta Univerziteta u Novom Sadu, usledila je zanimljiva diskusija sa ostalim učesnicima savetovanja.

U nastavku drugog dana Regionalnog okruglog stola na Jastrepcu usledio je panel posvećen Upravnom sporu čiji je moderator bio Mirko Ilić sudija Prvog Osnovnog suda u Beogradu. Govorili su prof.dr Mladen Karadžoski redovni profesor Pravnog fakulteta Univerziteta sv.Klement Ohridski iz Bitolja, prof.dr Blerton Sinani vanredni profesor Pravnog fakulteta Univerziteta Jugoistočne Evrope iz Tetova, dr Marta Sjeničić naučna savetnica Instituta društvenih nauka i Milana Uzelac savetnica u Upravnom sudu.Sudska praksa u oblasti medicinsko bila je tema sledećeg panela savetovanja. Dr Marta Sjeničić savetnica Instituta društvenih nauka i predsednica Udruženja pravnika za medicinsko i zdravstveno pravo Srbije govorila je o naknadi štete koja je nastala usled lekarske greške zatim povrede prava na zdravo potomstvo, pravo na dijagnozu i pravo pacijenata retkih bolesti. Nakon toga usledila je i diskusija učesnika i razmena iskustava iz prakse.

Glavni koordinator u sektoru za međunarodnu saradnju, evropske poslove i planiranje Ministarstva unutrašnjih poslova, i mentor CAMS sertifikaciju Goran Lukić, govorio je o borbi protiv pranja novca, suzbijanja finansijskog kriminala. Tema je takođe bila i sprečavanje pranja novca i načini i metode sprečavanja, zatim direktive Evropske unije u ovoj oblasti kao i standardi.

IZDVAJAMO

SAOPŠTENJA

VESTI