Regionalni okrugli sto "Pravosuđe na prostoru Zapadnog Balkana - (R)evolucija sudskih postupaka" otvoren je 26.05.2022. god. na Jastrepcu u organizaciji Foruma sudija Srbije.

Regionalni okrugli sto-prvi dan-Jastebac 2022-1

Okrugli sto su otvorili prof.dr. Vlado Kambovski, akademik Makedonske akademije nauka, i Nebojša Đuričić, predsednik UO Foruma sudija Srbije, moderator je bila Tijana Levakov, advokat.

Ovaj događaj okupiće reprezentativne učesnike sa prostora Zapadnog Balkana, a cilj je da se kroz diskusiju analiziraju aktuelnna pitanja, dileme i problemi u propisima koji uređuju određene sudske postupke, kao i da se uz osvrt na iskustva drugih država iz regiona sagledaju potencijalnna normativna rešenja imajući u vidu, naročito, da će nakon usvajanja predloženih ustavnih promena u delovima koji se odnose na sudove i javna tužilaštva, nužno, uslediti i izmene brojnih hijerarhijski nižih propisa, uključujući i one koji uređuju sudske postupke, zarad usaglašavanja istih sa najvišim opštim pravnim aktom.

IZDVAJAMO

SAOPŠTENJA

VESTI