Forum sudija Srbije će učestvovati u programu jačanja kapaciteta nosilacca pravosudnih funkcija koji se realizuje u okviru projekta „Jačanje nezavisnosti i odgovornosti pravosuđa“ zajedničkog programa Saveta Evrope i Evropske unije Horizontal Facility za Zapadni Balkan i Tursku.

Jačanje nezavisnosti i odgovornosti pravosudja

Kao organizacija civilnog društva Forum sudija Srbije izabrana je odlukom komisije sastavljene od predstavnika Kancelarije Saveta Evrope u Beogradu i Kancelarije za saradnju sa civilnim društvima. Ovom odlukom izabrano je 11 organizaccija civilnog društva među kojima je i Forum sudija Srbje, odluka je objavljena na internet stranici Kancelarije za saradnju sa civilnim društvom https://bit.ly/2VFoOkI.

Sektor za pravosuđe i pravnu saradnju Saveta Evropesprovodi projekat „Jačanje nezavisnosti i odgovornosti pravosuđa“ sa ciljem pružanja podrške pravosuđu Republike Srbije u izgradnji kapaciteta u oblasti etike, integriteta, sprečavanja neprimerenog uticaja i odnosima sa tradicionalnim, kao i onlajn/društvenim medijima.

Izabrane organizacije među kojima je i Forum sudija Srbije, izabrane su na javnom konkursu, i za cilj imaju da svojim učešćem doprinesu transparentnosti i kvalitetu ovog programa, kao i unapređenju dijaloga između pravosudnh organizacija i civilnog sektora i boljem razumevanju problema i prioriteta.

IZDVAJAMO

SAOPŠTENJA

VESTI