Forum sudija Srbije uz podršku USAID Projekta vladavine prava u periodu od decembra 2018. godine do oktobra 2019. godine sprovešče istraživanje sporova male vrednosti u sudovima opšte nadležnosti.

USAID projekat 2018 slika1

Smatramo da bi se postupci u sporovima male vrednosti mogli voditi brže i efikasnije jer traju nepotrebno dugo. Prvi cilj istraživanja je da se utvrdi prosečan broj predmeta u sporovima male vrednosti po sudiji. Potrebno je utvrditi koliko se u proseku održava ročišta u ovim predmetima, koliko vremena protekne između dva ročišta, ukupno trajanje postupka od podnošenja tužbe do pravnosnažnosti,…

Posebnu pažnju prilikom ove analize posvetićemo i pitanju troškova koji nastaju u okviru ovih parnica i mogućnost alternativnog rešavanja ove vrste sporova.

Istraživanje može poslužiti kao dobra osnova za promenu prakse u postupanju u ovim predmetima i kao osnov za razmatranje eventualnih izmena ZPP. Takođe, rezaultat analize će biti i preporuka za izmenu AVP programa.

 

IZDVAJAMO

SAOPŠTENJA

VESTI