• SAOPŠTENJE ZA JAVNOST - IZMENENA SUDSKOG POSLOVNIKA
    Ministarstvo peravde je prihvatilo našu inicijativu za izmenu Sudskog poslovnika
  • FORUM SUDIJA SRBIJE
    Saznajte više o našem udruženju
  • P R O J E K T I
  • D O K U M E N T A
    Ovde možete preuzeti naše predloge i inicijative

 

Forum sudija Srbije predstavlja nevladino, neprofitno strukovno udruženje, osnovano 02 avgusta 2015. godine, sa ciljem jačanja integriteta i nezavisnosti sudija, promovisanja sudijske funkcije, jačanju ugleda suda, poboljšanja materijalnnog položaja sudija, stručnog usavršavanja i saradnje.

 

 

Prihvaćena inicijativa Foruma sudija Srbije za izmenu Sudskog poslovnika

Forum sudija Srbije obratio se Ministarstvu pravde Republike Srbije sa predlogom da se izmeni Sudski poslovnik kako bi se postupci učinili efikasnijim.

Ministarstvo pravde je prihvatilo našu inisijativu i ...

Detaljnije

Konkurs za angažovanje konsultanata/eksperata za potrebe izrade Analize sprova male vrednosti

Forum sudija Srbije (FSS) realizuje projekat „Analiza sporova male vrednosti“ uz finansijsku podršku USAID Projekta vladavine prava (ROLPS).

Opšti cilj projekta je povećanje efikasnost u rešavanju sporova malih vrednosti ...

Detaljnije

Počela je sa radom platforma „Otvorena vrata pravosuđa“

Kako pravosuđe funkcioniše? Zašto suđenja dugo traju? Kuda da idete i kako da postupite u slučaju da vam je ugroženo neko pravo? Pomoć je na klik od ...

Detaljnije

Na Paliću održan dvodnevni sastanak radne grupe u okviru projekta "Analiza sporova male vrednosti"

U okviru projekta Analiza sporova male vrednosti koji Forum sudija Srbije sprovodi uz podršku USAID ROLPS projekta održan je dvodnevni sastanak radne grupe na Paliću 22. – 23. juna ...

Detaljnije

Održan okrugli sto u okviru projekta "Analiza sporova male vrednosti"

U okviru projekta ,, Analiza sporova male vrednosti“ koji sprovodi Forum sudija Srbije uz finansijsku podršku USAID Projekta vladavine prava (ROLPS) održan je okrugli sto dana 20 juna 2019. ...

Detaljnije

Dvodnevni seminar pod nazivom “Prethodno ispitivanje tužbe i pripremno ročište” održan u Beogradu

Pravosudna akademija je u saradnji sa Forumom Sudija Srbije 29. i 30. maja 2019. godine, u Beogradu, organizovala je dvodnevni seminar pod nazivom „Prethodno ispitivanje tužbe i pripremno ročište“. Seminaru ...

Detaljnije

IZDVAJAMO

SAOPŠTENJA

VESTI

Najnovije vesti

Najnovija dešavanja Foruma sudija Srbije