Iuris praecepta sunt heac: honeste vivere, alterum non laedere, suum cuique tribuere"
Pravo nalaže: živjeti časno, ne štetiti drugome, svakome dati što ono mu pripada.“
 

Seminar na temu Medicinsko pravo održan u Kragujevcu

Održavanjem Seminara na temu Medicinsko pravo - lekarska greška i medicinsko veštačenje u Kragujevcu dana 4. decembra 2017. godine Forum sudija Srbije je u saradnji sa Pravosudnom akademijom zaokružio prvi ...

Detaljnije

Predstavljanje Priručnika za primenu Zakona o parničnom postupku u Beogradu

Forum sudija Srbije dana 24 novembra 2017. godine održao završno predstavljanje Priručnika za primenu Zakona o parničnom postupku. Bliže informacije o razlozima za izradu Priručnika, ciljnoj grupi kojoj je ...

Detaljnije

Organizovan okrugli sto za sudije sa područja Apelacionog suda u Novom Sadu na temu Troškovi parničnog postupka

Forum sudija Srbije i Pravosudna akademija su dana 16.11.2017. godine organizovali za sudije sa područja Apelacionog suda u Novom Sadu okrugli sto radi razjašnjenja spornih pitanja u vezi troškova parničnog ...

Detaljnije

Predstavljanje Priručnika za Primenu Zakona o parničnom postupku u Nišu

Forum sudija Srbije je organizovao predstavljanje i podelu primeraka Priručnika za primenu Zakona o parničnom postupku, u prostorijama Pravosudne akademije u Nišu dana 30.10.2017. godine. Bliže informacije o razlozima za ...

Detaljnije

Seminar na temu Medicinsko pravo održan u Nišu

Posle uspešno organizovanog seminara u Beogradu i Novom Sadu u organizaciji Pravosudne akademije i Foruma sudija Srbije, održan je dana 09.11.2017. godine Seminar na temu Medicinsko pravo - lekarska greška ...

Detaljnije

Sastanak sa direktorom Pravosudne akademije Nenadom Vujićem

U okviru aktivnosti na predstavljanju “Priručnika za primenu Zakona o parničnom postupku“ predsednik UO Foruma sudija Srbije sudija Nebojša Đuričić sastao sa direktorom Pravosudne akademije Nenadom Vujićem dana 19.10.2017. godine.
...

Detaljnije

Najnovije vesti

Najnovija dešavanja Foruma sudija Srbije