Iuris praecepta sunt heac: honeste vivere, alterum non laedere, suum cuique tribuere"
Pravo nalaže: živjeti časno, ne štetiti drugome, svakome dati što ono mu pripada.“
 

Predlog za izmenu sudskog poslovnika dostavljen Ministarstvu pravde

Foruma sudija Srbije dostavio je Ministarstvu pravde predlog za izmenu sudskog poslovnika, kako bi se dopunio odredbama koje se odnose na: formiranje Info službi za podršku medijacije, formiranje „M“ upisnika, ...

Detaljnije

U Nišu održan dvodnevni seminar na temu "Prethodno ispitivanje tužbe i pripremno ročište"

Pravosudna akademija je u saradnji sa Forumom Sudija Srbije 1. i 2. juna, u Nišu u prostorijama Pravosudne akademije, organizovala dvodnevni seminar pod nazivom „Prethodno ispitivanje tužbe i pripremno ročište“.

Detaljnije

Okrugli sto na temu primene Zakona o sprečavanju nasilja u porodici

U organizaciji Pravosudne akademije i Foruma sudija Srbije, u Beogradu je 28. maja 2018. godine je održan okrugli sto na temu primene Zakona o sprečavanju nasilja u porodici.

Detaljnije

Predlog za izmenu sudskog poslovnika dostavljen Ministarstvu pravde

Forum sudija Srbije dostavio je Ministarstvu pravde predlog za izmenu sudskog poslovnika. Predložili smo da se Sudski poslovnik dopuni odredbama koje bi preciznije uredile način na koji se vrši raspodela ...

Detaljnije

Okrugli sto na temu „Sporna pitanja na temu troškova parničnog postupka“ održan u Nišu

Pravosudna akademija je, u saradnji sa Forumom sudija Srbije, 7. maja organizovala okrugli sto na temu „Sporna pitanja na temu troškova parničnog postupka“.

Detaljnije

Obuka na temu „Statusni sporovi - porodično pravo“ održana u Nišu

Pravosudna akademija je u saradnji sa Forumom sudija, 17. aprila 2018. godine, u sali Pravosudne
akademije u Nišu, održala jednodnevnu obuku na temu „Statusni sporovi-porodično pravo“.

Obuka je bila ...

Detaljnije

Najnovije vesti

Najnovija dešavanja Foruma sudija Srbije