• FORUM SUDIJA SRBIJE
    Saznajte više o našem udruženju
  • P R O J E K T I
  • ANALIZA SPOROVA MALE VREDNOSTI
    Forum sudija Srbije je dana 28 oktobra 2019. godine u Aero klubu obeležio završetak projekta „Analiza sporova male vrednosti“ koji je sproveden uz podršku USAID – ovog Projekta vladavina prava.
  • D O K U M E N T A
    Ovde možete preuzeti naše predloge i inicijative

 

Forum sudija Srbije predstavlja nevladino, neprofitno strukovno udruženje, osnovano 02 avgusta 2015. godine, sa ciljem jačanja integriteta i nezavisnosti sudija, promovisanja sudijske funkcije, jačanju ugleda suda, poboljšanja materijalnnog položaja sudija, stručnog usavršavanja i saradnje.

 

 

Okrugli sto na temu "Kako obezbediti efikasnost i pravičnost u izvršnom postupku" održan u Kragujevcu

Otvorena vrata pravosuđa u Kragujevcu, CEP i Forum sudija Srbije okupili su građane, stručnu javnost i medije, uz podršku USAID Serbia dana 09. decembra 2019. godine u Kragujevcu i organizovali ...

Detaljnije

Okrugli sto na temu "Kako obezbediti efikasnost i pravičnost u izvršnom postupku" održan u Zrenjaninu

Forum sudija Srbije i Centar za pravosudna istraživanja CEPRIS u okviru projekta Otvorena vrata pravosuđa su dana 05. decembra 2019. godine u saradnji sa Vrhovnim kasacionim sudom i Osnovnim ...

Detaljnije

Uspešno okončan projekat „Analiza sporova male vrednosti“

Forum sudija Srbije je dana 28 oktobra 2019. godine u obeležio završetak projekta „Analiza sporova male vrednosti“ koji je sproveden uz podršku USAID – ovog Projekta vladavina prava. Kao rezultat ...

Detaljnije

Okrugli sto o materijalnom položaju sudija

Forum sudija Srbije je dana 23. oktobra 2019. godine organizovao okrugli sto radi poboljšanja materijalno pravnog položaja sudija u Srbiji. Učesnici okruglog stola ukazali na problematiku materijalno pravnog položaja sudstva ...

Detaljnije

Dvodnevni seminar pod nazivom “Ročište za glavnu raspravu i izvođenje dokaza” održan u Nišu

U okviru svog redovnog programa stalne obuke, Pravosudna akademija organizovala je dvodnevni seminar 24. i 25. oktobra 2019. godine u Nišu na temu: „Ročište za glavnu raspravu i izvođenje dokaza“, ...

Detaljnije

Dvodnevni seminar pod nazivom “Ročište za glavnu raspravu i izvođenje dokaza” održan u Beogradu

Pravosudna akademija u saradnji sa Forumom sudija Srbije je, 16. i 17. oktobra 2019. godine u prostorijama Pravosudne akademije u Beogradu, realizovala dvodnevni seminar za sudije sa do 3 godine ...

Detaljnije

IZDVAJAMO

SAOPŠTENJA

VESTI

Najnovije vesti

Najnovija dešavanja Foruma sudija Srbije