• SAOPŠTENJE ZA JAVNOST - IZMENENA SUDSKOG POSLOVNIKA
    Ministarstvo peravde je prihvatilo našu inicijativu za izmenu Sudskog poslovnika
  • FORUM SUDIJA SRBIJE
    Saznajte više o našem udruženju
  • P R O J E K T I
  • D O K U M E N T A
    Ovde možete preuzeti naše predloge i inicijative

 

Forum sudija Srbije predstavlja nevladino, neprofitno strukovno udruženje, osnovano 02 avgusta 2015. godine, sa ciljem jačanja integriteta i nezavisnosti sudija, promovisanja sudijske funkcije, jačanju ugleda suda, poboljšanja materijalnnog položaja sudija, stručnog usavršavanja i saradnje.

 

 

Otvorena vrata pravosuđa u Kraljevu

U okviru projekta „Otvorena vrata pravosuđa“, u Kraljevu su dana 19.09.2019. godine održana tematska otvorena vrata na temu „Zašto suđenja dugo traju“.

Detaljnije

Otvorena vrata pravosuđa - Zašto suđenja dugo traju u Vranju

Suđenja u Srbiji dugo traju, a za to postoje različiti uzroci. U okviru tematskih otvorenih vrata razgovaramo o ovoj temi sa predstavnicima sudstva i strukovnih udruženja, sa idejom da pomognemo ...

Detaljnije

Prihvaćena inicijativa Foruma sudija Srbije za izmenu Sudskog poslovnika

Forum sudija Srbije obratio se Ministarstvu pravde Republike Srbije sa predlogom da se izmeni Sudski poslovnik kako bi se postupci učinili efikasnijim.

Ministarstvo pravde je prihvatilo našu inisijativu i ...

Detaljnije

Konkurs za angažovanje konsultanata/eksperata za potrebe izrade Analize sprova male vrednosti

Forum sudija Srbije (FSS) realizuje projekat „Analiza sporova male vrednosti“ uz finansijsku podršku USAID Projekta vladavine prava (ROLPS).

Opšti cilj projekta je povećanje efikasnost u rešavanju sporova malih vrednosti ...

Detaljnije

Počela je sa radom platforma „Otvorena vrata pravosuđa“

Kako pravosuđe funkcioniše? Zašto suđenja dugo traju? Kuda da idete i kako da postupite u slučaju da vam je ugroženo neko pravo? Pomoć je na klik od ...

Detaljnije

Na Paliću održan dvodnevni sastanak radne grupe u okviru projekta "Analiza sporova male vrednosti"

U okviru projekta Analiza sporova male vrednosti koji Forum sudija Srbije sprovodi uz podršku USAID ROLPS projekta održan je dvodnevni sastanak radne grupe na Paliću 22. – 23. juna ...

Detaljnije

IZDVAJAMO

SAOPŠTENJA

VESTI

Najnovije vesti

Najnovija dešavanja Foruma sudija Srbije