Program Foruma sudija Srbije

Pristupnica Forumu sudija Srbije

Nalog računovodstvu

Komentar Foruma sudija Srbije na radni tekst amandmana Ministrarstva pravde na Ustav Republike Srbije - septembar 2018.god.

Predlog izmena i dopuna Zakona o parničnom postupku

iz novembra 2018. godine

Istraživanje o primeni Zakona o sprečavanjiu nasilja u porodici

Empirijsko istraživanje Foruma sudija Srbije o primeni Zakona o sprečavanju nasilja u porodici u Republici Srbiji

Komentari i predlozi na nacrt Zakona o izmenama i dopunama Krivičnog zakonika

Maj 2019. godine

IZDVAJAMO

SAOPŠTENJA

VESTI