Predlog za uspostavljanje jedinstvene elektronske baze podataka o osuđenim licima koja su na izdržavanju kazne zatvora u Republici Srbiji i licima koja se nalaze u pritvoru

Analiza sprovedene ankete koja se odnosi na sudsku dostavu preko sudskih pozivara

Prednacrt Građanskog zakonika Republike Srbije

Zajednički predlog Udruženja pravnika za medicinsko i zdravstveno pravo Srbije – SUPRAM i Foruma sudija Srbije u pogledu Prednacrta Građanskog zakonika Republike Srbije kojim se unutar odštetnog prava ukida pretpostavka krivice

Predlog za brisanje člana 294 stav 2 ZPP - “Ročište za odbačaj tužbe”

Predlog izmena i dopuna Zakona o parničnom postupku

iz novembra 2018. godine

Komentar Foruma sudija Srbije na radni tekst amandmana Ministrarstva pravde na Ustav Republike Srbije - septembar 2018.god.

Nalog računovodstvu

Pristupnica Forumu sudija Srbije

Program Foruma sudija Srbije

Komentari i predlozi na nacrt Zakona o izmenama i dopunama Krivičnog zakonika

Maj 2019. godine

Istraživanje o primeni Zakona o sprečavanjiu nasilja u porodici

Empirijsko istraživanje Foruma sudija Srbije o primeni Zakona o sprečavanju nasilja u porodici u Republici Srbiji

Predlog izmene ustavnog okvira Republike Srbije

IZDVAJAMO

SAOPŠTENJA

VESTI