Predstavljanje priručnika za primenu ZPP u Beogradu

"Sudijski dani 2017." u Vrnjačkoj Banji

"Sudijski dani 2016." u Vrnjačkoj Banji

Forum sudija Srbije