Forum sudija Srbije predstavlja nevladino, neprofitno strukovno udruženje, osnovano 02 avgusta 2015. godine, sa ciljem jačanja integriteta i nezavisnosti sudija, promovisanja sudijske funkcije, jačanju ugleda suda, poboljšanja materijalnog položaja sudija, stručnog usavršavanja i saradnje.

Stručno, efikasno i odgovorno pravosuđe je cilj kome Forum sudija Srbije teži kako bi se građanima i građankama Republike Srbije obezbedila zaštita njihovih prava i sloboda garantovanim Ustavom, zakonima i međunarodnim standardima. Stručno, efikasno i odgovorno pravosuđe mora biti cilj svih, ne samo sudija, jer se tako može postići jednakost građana pred zakonom, pravna sigurnost i pravna predvidljivost. Samo nezavisno, efikasno i odgovorno pravosuđe može vratiti poverenje građana.

Potrebno je uspostaviti i primenjivati jasne, objektivne i merljivih kriterijuma prilikom izbora, napredovanja i odgovornosti, i to ne samo sudija već svih zaposlenih u pravosuđu, sudijskih pomoćnika i administrativnog osoblja. Napredovanje i nagrađivanje moraju biti zasnovani isključiv na rezultatima rada i zaslugama kako sudija tako i ostalih zaposlenih u sudu. Neophodno je izabrati dovoljan broj sudija, obezbediti u sudu dovoljan borj adekvatno obučenih sudijskih pomoćnika i administrativnog osoblja.

Pored obezbeđivanja adekvatnih uslova za rad sudija, neophodno je sudije rasteretiti nepotrebnog administrativnog posla i omogućiti im da najveći deo radnog vemena posvete pripremi za suđenje, praćenju propisa i sudske prakse. Stručnost sudija obezbeđuje njihovu samostalnost i efikasnost u radu, te je neophodno razviti kvalitetnu i na realnim potrebana zasnovanu kontinuiranu obuku sudija.

U proteklom periodu predložili smo brisanje odredbe člana 294 stav 2 Zakona o parničnom postupku, mere za povećanje efikasnosti sudske dostave, uspostavljanje jedinstvene evidencije osuđenih i pritvorenih lica, predložili smo da se NAcionalnom strategijom za zapošljavanje omogući i pripravnicima – volonterima da učestvuju u programima nacionalne službe za zapošljavanje, ako i mere koje bi omogućile veću primenu posredovanja u rešavanju sporova- medijacije.

IZDVAJAMO

SAOPŠTENJA

VESTI