Predlog za izmenu člana 29. Zakona o sudijama

Forum sudija Srbije dostavio je Radnoj grupi za pripremu tekstova radnih verzija Zakona o izmenama i dopunama Zakona o sudijama, Zakona o uređenju sudova i Zakona o Visokom savetu sudstva predlog za Izmenu člana 29 Zakona o sudijama.


Inicijativa za izmenu Sudskog poslovnika

Forum sudija Srbije pokrenuo je Inicijativu za izmenu Sudskog poslovnika u pogledu načina formiranja veća novoizabranim sudijama. Inicijativu smo uputili Ministarstvu pravde i Vrhovnom kasacionom sudu Srbije.


Osnovna obuka medijatora

Forum sudija Srbije je u januaru 2020. godine za svoje članove organizovao osnovnu obuku posrednika u rešavanju sporova-medijatora. Obuci su prisustvovali naši članovi iz Sombora, Novog Sada, Beograda i Požege.


Okrugli sto na temu "Kako obezbediti efikasnost i pravičnost u izvršnom postupku" održan u Kragujevcu

Otvorena vrata pravosuđa u Kragujevcu, CEP i Forum sudija Srbije okupili su građane, stručnu javnost i medije, uz podršku USAID Serbia dana 09. decembra 2019. godine u Kragujevcu i organizovali okrugli sto na temu kako obezbediti efikasnost i pravičnost u izvršnom postupku. Učesnici okruglog stola otvorili su predavanje sa ciljem da se dođe do ideja za poboljšanje efikasnosti izvršnog postupka.


Okrugli sto na temu "Kako obezbediti efikasnost i pravičnost u izvršnom postupku" održan u Zrenjaninu

Forum sudija Srbije i Centar za pravosudna istraživanja CEPRIS u okviru projekta Otvorena vrata pravosuđa su dana 05. decembra 2019. godine u saradnji sa Vrhovnim kasacionim sudom i Osnovnim sudom u Zrenjaninu organizovali okrugli sto na temu "Kako obezbediti efikasnost i pravičnost u izvršnom postupku". Učesnici okruglog stola putem ovih tematskih otvorenih vrata otvorili su diskusiju sa građanima o načinu rada njihovih sudova. Temu razgovora i značaj organizovanja ovog okruglog stola predstavili su predstavnici pravosuđa, među kojima su bili advokati, sudije izvršnog odeljenja, sudije privrednog i višeg suda.


Uspešno okončan projekat „Analiza sporova male vrednosti“

Forum sudija Srbije je dana 28 oktobra 2019. godine u obeležio završetak projekta „Analiza sporova male vrednosti“ koji je sproveden uz podršku USAID – ovog Projekta vladavina prava. Kao rezultat projekta formirane su smernice za sudije, preporuke za sudove i druge institucije, predloge za izmenu programa za automatcko vođenje predmeta u sudovima, kao i predlog za izmenu Zakona o parničnom postupku.


IZDVAJAMO

SAOPŠTENJA

VESTI