Forum sudija Srbije izdao saopšenje za javnost povodom blokade zgrade Vrhovnog Kasacionog suda, Privrednog Apelacionog suda, Upravnog suda i Apelacionog suda u Beogradu

Forum sudija Srbije oštro protestvuje povodom događaja koji su se odigrali dana 25.03.2019. godine u periodu od 14.00 do 16.30 časova ispred zgrade Vrhovnog Kasacionog suda, Privrednog Apelacionog suda, Upravnog suda i Apelacionog suda u Beogradu.


Dvodnevni seminar pod nazivom “Prethodno ispitivanje tužbe i pripremno ročište” održan u Kragujevcu

Pravosudna akademija je u saradnji sa Forumom Sudija Srbije 15. i 16. marta 2019. godine, u Kragujevcu, organizovala je dvodnevni seminar pod nazivom „Prethodno ispitivanje tužbe i pripremno ročište“. Seminaru su prisustvovale sudije sa teritorije kragujevačke apelacije koje imaju do tri godine sudijskog iskustva.


Komentar Foruma sudija Srbije na nacrt Nacionalne strategije reforme pravosuđa za period 2019-2024. godine

Ministarstvo pravde objavilo je Radni tekst NACIONALNE STRATEGIJE REFORME PRAVOSUĐA za period 2019-2024. godine, i formiralo je radnu grupu za izradu ovog dokumenta, a takođe objavilo je i predlog revidiranog Akcionog plana za poglavlje 23.

Forum sudija Srbije želi da da svoj doprinos u izradi oba ova veoma važna dokumenta. Predstojeće Ustavne izmene vidimo kao šansu da se ojača nezavisnost sudstva, uspostavi sistem predlaganja, izbora i napredovanja sudija zasnovan na zaslugama, dodatno urediti disciplinska odgovornost sudija i obezbedi poštovanje etičkog kodeksa.


Predstavljanje Foruma sudija Srbije i priručnika za primenu ZPP u Osnovnom sudu u Novom Pazaru

Forum sudija Srbije je organizovao predstavljanje i podelu primeraka Priručnika za primenu Zakona o parničnom postupku, novoizabranim sudijama Osnovnog suda u Novom Pazaru.


Predstavljanje Foruma sudija Srbije i priručnika za primenu ZPP u Osnovnom sudu u Kragujevcu

Forum sudija Srbije je organizovao predstavljanje i podelu primeraka Priručnika za primenu Zakona o parničnom postupku, novoizabranim sudijama Osnovnog suda u Kragujevcu.


Forum sudija Srbije učestvuje u projektu „Otvorena vrata pravosuđa“, koji je podržan od strane USAID-a

Cilj projekta je jačanje poverenja građana u rad pravosudnih institucija u Republici Srbiji kroz poboljšanje komunikacije između građana i pravosuđa. Projekat realizuje koalicija koju čine 12 organizacija koje se bave ljudskim pravima i razvojem demokratije, kao i strukovna udruženja pravosuđa.


IZDVAJAMO

SAOPŠTENJA

VESTI