Otvorena vrata pravosuđa u Kraljevu

U okviru projekta „Otvorena vrata pravosuđa“, u Kraljevu su dana 19.09.2019. godine održana tematska otvorena vrata na temu „Zašto suđenja dugo traju“.


Otvorena vrata pravosuđa - Zašto suđenja dugo traju u Vranju

Suđenja u Srbiji dugo traju, a za to postoje različiti uzroci. U okviru tematskih otvorenih vrata razgovaramo o ovoj temi sa predstavnicima sudstva i strukovnih udruženja, sa idejom da pomognemo građanima da kroz dijalog sa predstavnicima pravosuđa reše brojne dileme koje imaju
kao realni ili potencijalni učesnici u sudskom postupku.


Prihvaćena inicijativa Foruma sudija Srbije za izmenu Sudskog poslovnika

Forum sudija Srbije obratio se Ministarstvu pravde Republike Srbije sa predlogom da se izmeni Sudski poslovnik kako bi se postupci učinili efikasnijim.

Ministarstvo pravde je prihvatilo našu inisijativu i učinjene su izmene Sudskog poslovnika, koje su objavljene u Službenom glasniku Republike Srbije br 43. dana 19 juna 2019 godine.


Konkurs za angažovanje konsultanata/eksperata za potrebe izrade Analize sprova male vrednosti

Forum sudija Srbije (FSS) realizuje projekat „Analiza sporova male vrednosti“ uz finansijsku podršku USAID Projekta vladavine prava (ROLPS).

Opšti cilj projekta je povećanje efikasnost u rešavanju sporova malih vrednosti i doprinos poboljšanju pravosuđa, putem izrade analize i smernica s preporukama za ubrzavanje procesa sudjenja u slučajevima koji se odnose na sporove male vrednosti, uključujući i predlog za izmene i dopune Zakona o parničnom postupku.


Počela je sa radom platforma „Otvorena vrata pravosuđa“

Kako pravosuđe funkcioniše? Zašto suđenja dugo traju? Kuda da idete i kako da postupite u slučaju da vam je ugroženo neko pravo? Pomoć je na klik od vas - platforma "Otvorena vrata pravosuđa" sadrži sve relevantne informacije i predstavlja prostor da direktno postavite pitanja za sve nedoumice koje imate?


Na Paliću održan dvodnevni sastanak radne grupe u okviru projekta "Analiza sporova male vrednosti"

U okviru projekta Analiza sporova male vrednosti koji Forum sudija Srbije sprovodi uz podršku USAID ROLPS projekta održan je dvodnevni sastanak radne grupe na Paliću 22. – 23. juna 2019. godine


IZDVAJAMO

SAOPŠTENJA

VESTI