Prihvaćena inicijativa Foruma sudija Srbije za izmenu Sudskog poslovnika

Forum sudija Srbije obratio se Ministarstvu pravde Republike Srbije sa predlogom da se izmeni Sudski poslovnik kako bi se postupci učinili efikasnijim.

Ministarstvo pravde je prihvatilo našu inisijativu i učinjene su izmene Sudskog poslovnika, koje su objavljene u Službenom glasniku Republike Srbije br 43. dana 19 juna 2019 godine.


Konkurs za angažovanje konsultanata/eksperata za potrebe izrade Analize sprova male vrednosti

Forum sudija Srbije (FSS) realizuje projekat „Analiza sporova male vrednosti“ uz finansijsku podršku USAID Projekta vladavine prava (ROLPS).

Opšti cilj projekta je povećanje efikasnost u rešavanju sporova malih vrednosti i doprinos poboljšanju pravosuđa, putem izrade analize i smernica s preporukama za ubrzavanje procesa sudjenja u slučajevima koji se odnose na sporove male vrednosti, uključujući i predlog za izmene i dopune Zakona o parničnom postupku.


Počela je sa radom platforma „Otvorena vrata pravosuđa“

Kako pravosuđe funkcioniše? Zašto suđenja dugo traju? Kuda da idete i kako da postupite u slučaju da vam je ugroženo neko pravo? Pomoć je na klik od vas - platforma "Otvorena vrata pravosuđa" sadrži sve relevantne informacije i predstavlja prostor da direktno postavite pitanja za sve nedoumice koje imate?


Na Paliću održan dvodnevni sastanak radne grupe u okviru projekta "Analiza sporova male vrednosti"

U okviru projekta Analiza sporova male vrednosti koji Forum sudija Srbije sprovodi uz podršku USAID ROLPS projekta održan je dvodnevni sastanak radne grupe na Paliću 22. – 23. juna 2019. godine


Održan okrugli sto u okviru projekta "Analiza sporova male vrednosti"

U okviru projekta ,, Analiza sporova male vrednosti“ koji sprovodi Forum sudija Srbije uz finansijsku podršku USAID Projekta vladavine prava (ROLPS) održan je okrugli sto dana 20 juna 2019. godine.


Dvodnevni seminar pod nazivom “Prethodno ispitivanje tužbe i pripremno ročište” održan u Beogradu

Pravosudna akademija je u saradnji sa Forumom Sudija Srbije 29. i 30. maja 2019. godine, u Beogradu, organizovala je dvodnevni seminar pod nazivom „Prethodno ispitivanje tužbe i pripremno ročište“. Seminaru su prisustvovale sudije sa teritorije beogradske apelacije koje imaju do tri godine sudijskog iskustva.


IZDVAJAMO

SAOPŠTENJA

VESTI