Volontiranju u sudu (ne)vidi se kraj

Nažalost prilikom usvajanja Nacionalnog akcionog plana za zapošljavanje za 2017. godinu nisu uzeti u obzir naši argumenti te i dalje ne postoji mogućnost da se poslodavci iz oblasti pravosuđa uključe u sprovođenje programa stručne prakse koji sprovodi Nacionalna služba za zapošljavanje, odnosno pripravnici iz pravosuđa na ovakav način ne mogu dobijati naknadu za svoj rad.


Okrugli sto - Sporna pitanja na temu troškova parničnog postupka

Forum sudija Srbije i Pravosudna akademija su dana 20.04.2017. godine organizovali okrugli sto radi razjašnjenja spornih pitanja u vezi troškova parničnog postupka koji se javljaju u radu sudova. Detaljnije možete pogledati u delu Projekti.


Forum sudija Srbije dobio status posmatrača u komisiji za sprovođenje Nacionalne strategije reforme pravosuđa za period 2013-2018. godine

Komisija za sprovođenje Nacionalne strategije reforme pravosuđa za period 2013-2018. godine na sednici održanoj dana 24.02.2017. godine jednoglasno je donela odluku da se Forumu sudija Srbije omogući svojstvo posmatrača. Forum sudija Srbije će iskoristiti priliku i na sednicama Komisije se zalagati za nezavisno i odgovorno pravosuđe i predlagati mere za povećanje njegove efikasnosti i stručnosti.


Seminar na temu Medicinsko pravo - lekarska greška i medicinsko veštačenje

Seminar u organizaciji Pravosudne akademije i Foruma sudija Srbije, održan je dana 23.02.2017. godine u Beogradu.
Seminaru su prisustvovale sudije, polaznici početne obuke Pravosudne akademije i sudijski pomoćnici.


Izrada Priručnika za Zakon o parničnom postupku

Forum sudija Srbije je započeo realizaciju projekta podržanog od strane Holandske ambasade u cilju izrade Priručnika za Zakon o parničnom postupku, tokom 2017. godine. Detaljnije možete pogledati u sekciji Projekti.


Saopštenje za javnost povodom komentarisanja rada sudija u nepravosnažno okončanom predmetu

Preuzimaju li mediji ulogu „vrhovnih sudija“, možete videti u sekciji Saopštenja


IZDVAJAMO

SAOPŠTENJA

VESTI