Predstavljanje Priručnika za Primenu Zakona o parničnom postupku u Novom Sadu

Forum sudija Srbije je organizovao predstavljanje i podelu primeraka Priručnika za primenu Zakona o parničnom postupku, za sudije Višeg i Osnovnog suda u Novom Sadu dana 30.10.2017. godine. Bliže informacije o razlozima za izradu Priručnika, ciljnoj grupi kojoj je namenjen i obimu primene su dali autori Priručnika: predsednik Upravnog odbora Foruma sudija Srbije i sudija Drugog osnovnog suda u Beogradu Nebojša Đuričić, sudija Drugog osnovnog suda u Beogradu Zorica Banković. U narednom periodu biće organizovana predstavljanaj u Koragujevcu, Nišu i Beogradu.


Sastanak sa predsednikom Vrhovnog kasacionog suda

U okviru aktivnosti na predstavljanju “Priručnika za primenu Zakona o parničnom postupku“ predsednik UO Foruma sudija Srbije sudija Nebojša Đuričić sastao sa predsednikom Vrhovnog kasacionog suda sudijom Dragomirom Milojevićem dana 19.10.2017. godine.


Drugi okrugli sto radi razjašnjenja spornih pitanja u vezi troškova parničnog postupka

Forum sudija Srbije i Pravosudna akademija su dana 26.10.2017. godine organizovali drugi okrugli sto radi razjašnjenja spornih pitanja u vezi troškova parničnog postupka koji se javljaju u radu sudova. Moderatori na okruglom stolu Zorana Delibašić, sudija Apelacionog suda u Beogradu, Jelena Stevanović, sudija Višeg suda u Beogradu, Snežana Marjanović i Vesna Filipović, sudije Prvog osnovnog suda u Beogradu, u svojim izlaganjima ukazale na sudsku praksu, stavove sudova i sve dileme koje se javljaju u vezi primene važećih zakonskih normi na polju troškova parničnog postupka.


Predstavljanje Priručnika za primenu Zakona o parničnom postupku u Vrnjačkoj Banji

Forum sudija Srbije je na zvaničnom programu sudijskih dana u Vrnjačkoj Banji, u okviru građansko-pravne sekcije, organizovao predstavljanje i podelu primeraka Priručnika za primenu Zakona o parničnom postupku. Bliže informacije o razlozima za izradu Priručnika, ciljnoj grupi kojoj je namenjen i obimu primene su dali autori Priručnika: predsednik Upravnog odbora Foruma sudija Srbije i sudija Drugog osnovnog suda u Beogradu, Nebojša Đuričić, zamenica predsednika Upravnog odbora Foruma sudija Srbije i sudija Apelacionog suda u Kragujevcu, Tanja Pavlović Nedeljković, sudija Drugog osnovnog suda u Beogradu, Zorica Banković, sudija Prvog osnovnog suda u Beogradu, Snežana Marjanović, sudija Prvog osnovnog suda u Beogradu, Dragana Marčetić.


Forum sudija Srbije predstavio svoje ciljeve sudijama Višeg i Osnovnog suda u Somboru

Sudije Višeg i Osnovnog suda u Somboru imale su priliku da se upoznaju sa ciljevima i aktivnostima Foruma sudija Srbije. Prisutnima se obratio predsednik upravnog odbora Nebojša Đuričić i istakao da će Forum sudija Srbije, u predložiti izmene Zakona o parničnom postupku radi njegove efikasnije i efektivnije primene. Ponovljen je stav da se odredba član 294 stav 2 treba izbrisati kao i da treba unifikovati odredbe o sudskoj dostavi u svim procesnim zakonima.


Poseta Novom Pazaru

U Osnovnom sudu u Novom Pazaru dana 25.05.2017. godine za sudije Osnovnog i Višeg suda održano je predstavljanje programa i ciljeva Foruma sudija Srbije.


IZDVAJAMO

SAOPŠTENJA

VESTI