Održan okrugli sto za sudije Prvog osnovnog suda i zamenike državnog pravobranioca

U Beogradu, 11.12.2017., USAID Projekat vladavine prava, u saradnji sa Forum sudija Srbije podržao je organizaciju prvog okruglog stola za sudije Prvog osnovnog suda i zamenike državnog pravobranioca. Ovaj događaj je bio prilika da se sudije i pravobranioci sretnu u atmosferi otvorenog dijaloga i razmene iskustva o problemima na koje nailaze u praksi te započnu konsultacije o identifikovanju potencijalnih rešenja.
Nakon uvodnog izlaganja direktora projekta, Dejvida Grira, razmatran je niz tema, od mogućnosti za nesmetano zaključenje ugovora o poravnanju, preko unapređenja efikasnosti postupka za sporove male vrednosti, do postupanja pred Evropskim sudom za ljudska prava. Svi učesnici su izrazili želju da se sa ovakvim sastancima nastavi, te da se shodno temi koja će biti predmet diskusije, u rad uključe i predstavnici izvršne vlasti, Visokog saveta sudstva i Vrhovnog kasacionog suda.


Seminar na temu Medicinsko pravo održan u Kragujevcu

Održavanjem Seminara na temu Medicinsko pravo - lekarska greška i medicinsko veštačenje u Kragujevcu dana 4. decembra 2017. godine Forum sudija Srbije je u saradnji sa Pravosudnom akademijom zaokružio prvi ciklus seminara. Do sada je održano ukupno četiri seminara u sedištima četiri apelaciona suda. Imajući u vidu činjenicu da je interesovanje za ovaj seminar bilo izuzetno, u planu je da se i tokom 2018. godine održe seminari sa sličnom temom. Učesnici seminara su pokazali interesovanje da se u narednom periodu organizuju seminari na srodne teme što ćemo se truditi da ispoštujemo.


Predstavljanje Priručnika za primenu Zakona o parničnom postupku u Beogradu

Forum sudija Srbije dana 24 novembra 2017. godine održao završno predstavljanje Priručnika za primenu Zakona o parničnom postupku. Bliže informacije o razlozima za izradu Priručnika, ciljnoj grupi kojoj je namenjen i obimu primene su dali autori Priručnika: predsednik Upravnog odbora Foruma sudija Srbije i sudija Drugog osnovnog suda u Beogradu, Nebojša Đuričić, i autori sudija, Snežana Marjanović, Milanka Pjevović, Dragana MarčetićI sudije Prvog osnovnog suda u Beogradu, i sudija Zorica Banković sudija Drugog osnovnog suda u Beogradu. O značaju Priručnika govorio je i direktor Pravosudne akademije Nenad Vujić.


Organizovan okrugli sto za sudije sa područja Apelacionog suda u Novom Sadu na temu Troškovi parničnog postupka

Forum sudija Srbije i Pravosudna akademija su dana 16.11.2017. godine organizovali za sudije sa područja Apelacionog suda u Novom Sadu okrugli sto radi razjašnjenja spornih pitanja u vezi troškova parničnog postupka koji se javljaju u radu sudova.


Predstavljanje Priručnika za Primenu Zakona o parničnom postupku u Nišu

Forum sudija Srbije je organizovao predstavljanje i podelu primeraka Priručnika za primenu Zakona o parničnom postupku, u prostorijama Pravosudne akademije u Nišu dana 30.10.2017. godine. Bliže informacije o razlozima za izradu Priručnika, ciljnoj grupi kojoj je namenjen i obimu primene je dala sudija Dragana Marčetić jedna od autora Priručnika. U narednom periodu biće organizovano predstavljanje u Beogradu.


Seminar na temu Medicinsko pravo održan u Nišu

Posle uspešno organizovanog seminara u Beogradu i Novom Sadu u organizaciji Pravosudne akademije i Foruma sudija Srbije, održan je dana 09.11.2017. godine Seminar na temu Medicinsko pravo - lekarska greška i medicinsko veštačenje i u Nišu. Seminaru su prisustvovale sudije, polaznici početne obuke Pravosudne akademije i sudijski pomoćnici. Do kraja godine u planu je da se seminar održi i u Kragijevcu.


IZDVAJAMO

SAOPŠTENJA

VESTI