Seminar „Sporna pitanja na temu troškova parničnog postupka“ održan u Kragujevcu

Pravosudna akademija i Forum sudija su 30. marta u Kragujevcu organizovale seminar pod nazivom „Sporna pitanja na temu troškova parničnog postupka“.

Na seminaru su obrađivane teme kao što su: prakse, stavovi, različitosti u postupanju drugostepenih sudova, dileme u praksi prvostepenih sudova, delimičan uspeh u sporu, naknade za PDV, rokovi, oslobođenje od plaćanja troškova postupka, prinudna naplata i sl.
Predavači na ovom seminaru su bili: Vesna Filipović sudija Apelacionog suda u Beogradu, Slobodan Petrović sudija Apelacionog suda u Kragujevcu i Snežana Marjanović sudija Drugog osnovnog suda u Beogradu.

Učesnici seminara su bile sudije Viših sudova iz Novog Pazara, Kragujevca, Požarevca, Kraljeva, Kruševca i Čačka.


Potpisan Memorandum o saradnji Foruma sudija Srbije i Pravnog fakulteta Univerziteta Union

Nastavljene su aktivnosti na podsticanju i unapređenju saradnje sa obrazovno naučnim institucijama u oblasti prava, što je rezultiralo da Forum sudija Srbije i Pravni fakultet Univerziteta Union potpišu dana – memorandum o saradnji u cilju razmene znanja i primene najboljih iskustava radi razvijanja istraživačke i poslovne delatnosti.


Forum sudija Srbije je dana 13. marta 2018. godine u Beogradu organizovao radionicu na temu PR i komunikacija

Članovi su imali priliku da steknu znanja i veština kako bi u narednom periodu na adekvatan način predstavljali naše udruženje i upoznali javnost sa našim ciljevima. U narednom periodu nastojaćemo da organizujemo slične edukacije koje se neće odnositi samo na usko stručna znanja i veštine.


Seminar na temu Medicinsko pravo, lekarska greška i medicinsko veštačenje održan u Beogradu

U organizaciji Pravosudne akademije i Foruma sudija Srbije, održan je u Beogradu dana 23.02.2018. godine još jedan seminar na temu Medicinsko pravo - lekarska greška i medicinsko veštačenje. Seminaru su prisustvovale sudije, polaznici početne obuke Pravosudne akademije i sudijski pomoćnici.


Organizovana jednodnevna obuka pod nazivom „Statusni sporovi - porodično pravo“ u Novom Sadu

Pravosudna akademija u Novom Sadu je u saradnji sa Forumom sudija 21.02.2018. godine u Apelacionom sudu u Novom Sadu, organizovala jednodnevnu obuku pod nazivom „Statusni sporovi-porodično pravo“.


Komentar Foruma sudija Srbije na radni tekst amandmana Ministrarstva pravde na Ustav Republike Srbije

Forum sudija Srbije sačinio je komentar na radni tekst amandmana na Ustav Republike Srbije


IZDVAJAMO

SAOPŠTENJA

VESTI