Forum sudija Srbije uspešno je realizovao projekat „Online suđenje – prednosti suđenja na daljinu“, uz podršku Fonda za regionalno partnerstvo Kraljevine Holandije (NFRP-MATRA).

Sudjenje na daljinu cover

Glavni problemi srpskog pravosuđa su skupa i dugotrajna suđenja prouzrokovana, između ostalog, i nemogućnošću da se obezbedi prisustvo svih potrebnih lica na suđenjima. Većina država EU ima zakonodavni okvir koji predviđa široke mogućnosti korišćenja interneta u funkcionisanju suda, kao i mogućnost da se vode onlajn suđenja koja utiču na efikasnost i troškove sudskih postupaka. Za razliku od njih, Republika Srbija nema jasnu relevantnu zakonsku regulativu, nema razvijene softverske programe koji bi udovoljili zahtevima za sprovođenje pravnih i odgovarajućih onlajn suđenja i nema profesionalnu inicijativu za promenu trenutne situacije. Imajući u vidu da je trenutna pandemija skrenula pažnju na značaj mogućnosti korišćenja relevantnih programa u sudskim postupcima, smatrali smo da je ovo najpovoljniji trenutak za pokretanje inicijative za promenu važećeg zakonodavstva, odnosno za detaljniju zakonsku regulativu upotrebe takvih softvera u sudskim postupcima, ali i za motivisanje sudija i tužilaca u tom smeru, kao i njihovu obuku o onlajn radu.

Projektne aktivnosti

U okviru projekta su aktivnosti su bile pretežno usmerene na izradu studije koja sadrži:

a) podatke o trenutnoj situaciji u Srbiji u vezi sa primenljivošću odgovarajućih softvera za sprovođenje onlajn suđenja;

b) analizu relevantnih zakonskih odredbi;

c) pregled primera dobre prakse uporednih država vezanih za onlajn suđenje;

d) rezultate istraživanja metoda zaštite osnovnih ljudskih prava svih strana u sudskim postupcima tokom onlajn suđenja.

U okviru projekta Suđenje na daljinu, izdata je monografija “Suđenje na daljinu – pravni okvir i praksa” čiji su autori Profesorka Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu dr.Ivana Krstić, sudija i predsednica Osnovnog suda u Požegi dr. Olga Tešović, sudija Osnovnog suda u Nišu Ivana Milovanović, kao i sudija Osnovnog suda u Novom sadu Dušan Dakić.

Projekat se sprovodi na celoj teritoriji Republike Srbije, i njime su primarno obuhvaćene sudije i tužioci.

Monografiju je moguće preuzeti na linku: monografija “Suđenje na daljinu – pravni okvir i praksa”

Prikupljeni podaci iz Analize, kao i zaključci sa debata su bili osnov za realizaciju vebinara na temu suđenja na daljinu, koji možete pogledati na linku: http://forumsudija.org.rs/sudjenje-na-daljinu, Za gledanje vebinara je potrebna vrlo jednostavna registracija. 

Kao rezultat projekta su realizovane debate na temu prednosti i mane suđenja na daljinu, kao i Analiza domaćeg i međunarodnog zakonodavnog okvira i prakse. Izdata je monografija “Suđenje na daljinu – pravni okvir i praksa” koji možete preuzeti na linku.

VEBINARU MOŽETE PRISTUPITI NA SLEDEĆEM LINKU:  http://forumsudija.org.rs/sudjenje-na-daljinu

IZDVAJAMO

SAOPŠTENJA

VESTI