Достави се само четвртина судских позива

Успешно се уручи само око 25 одсто судске поште у Србији, а на тај начин годишње се баци више од сто милиона динара.


Две године праксе без динара накнаде

Правници волонтери не могу да учествују у програмима усавршавања. Рад у судовима је предуслов за полагање правосудног испита.
Зашто дуго трају парнична суђења?

Гостовање у емисији Srbija Online на TV KCNИЗДВАЈАМО

САОПШТЕЊА

ВЕСТИ