Приручник за примену Закона о парничном поступку

Форум судија Србије, уз подршку Амбасаде Холандије у Србији и Црној Гори, сачинио је 2017. године „Приручник за примену Закона о парничном поступку“.


Анализа спорова мале вредности

Форум судија Србије окончао дана 28 октобра 2019. године пројекта „Анализа спорова мале вредности“ који је спроведен уз подршку УСАИД – овог Пројекта владавина права. Као резултат пројекта формиране су смернице за судије, препоруке за судове и друге институције, предлоге за измену програма за аутоматцко вођење предмета у судовима, као и предлог за измену Закона о парничном поступку.


Приручник за примену алтернативних санкција

У оквиру пројекта „Алтернативне кривичне санкције у судској пракси“ 2020. године сачињен је Приручник за примену алтернативних санкција. Идеја је да се овим приручником, прво, презентује сам појам алтернативне кривичне санкције и постојећа законска решења у овој области, те да се потом кроз један практичан приступ, анализу судске праксе и смернице укаже судијама, јавним тужиоцима и повереницима (пробационим службеницима) на предности њихове веће сарадње што би за последицу свакако имало стварање делотворног правосудног ланца, усмереног ка већој примени алтернативних санкција у пракси.


Практичних смерница за коришћење друштвених медија намењене судијама

Форум судија Србије и ЦЕЛЛИ Институте из Прага, Чешка Република, представљају српско издање “Практичних смерница за коришћење друштвених медија намењене судијама“. Овај приручник саставио је ЦЕЛЛИ Институт, односно чланови радне групе при Мрежи за размену судија у централној и источној Европи.


ИЗДВАЈАМО

САОПШТЕЊА

ВЕСТИ