Analiza sporova male vrednosti

Forum sudija Srbije uz podršku USAID Projekta vladavine prava u periodu od decembra 2018. godine do oktobra 2019. godine sprovešče istraživanje sporova male vrednosti u sudovima opšte nadležnosti.


Izrada Priručnika za Zakon o parničnom postupku

Forum sudija Srbije je uspešno okončao projekat podržan od strane Holandske ambasade koji je imao za cilj izradu Priručnika za Zakon o parničnom postupku.


Usklađivanje AVP programa sa važećim kriterijumima i merilima za vrednovanje rada

Forum sudija Srbije se zalaže za uspostavljanje objektivnih, jasnih, unapred propisanih i merljivih kriterijuma za izbor, napredovanje i odgovornost sudija. Kao osnov za vrednovanje rada sudija moraju da posluže statistički izveštaji koj se generišu u AVP programima.


Predlog za brisanje člana 294 stav 2 ZPP - “Ročište za odbačaj tužbe”

Prvi predlog za izmenu zakona sa kojim je Forum sudija Srbije izašao u javnost je predlog za prisanje odredbe člana 294. stava 2 Zakona o parničnom postupku.


IZDVAJAMO

SAOPŠTENJA

VESTI