Priručnik za primenu Zakona o parničnom postupku

Forum sudija Srbije, uz podršku Ambasade Holandije u Srbiji i Crnoj Gori, sačinio je 2017. godine „Priručnik za primenu Zakona o parničnom postupku“.


Analiza sporova male vrednosti

Forum sudija Srbije okončao dana 28 oktobra 2019. godine projekta „Analiza sporova male vrednosti“ koji je sproveden uz podršku USAID – ovog Projekta vladavina prava. Kao rezultat projekta formirane su smernice za sudije, preporuke za sudove i druge institucije, predloge za izmenu programa za automatcko vođenje predmeta u sudovima, kao i predlog za izmenu Zakona o parničnom postupku.


Priručnik za primenu alternativnih sankcija

U okviru projekta „Alternativne krivične sankcije u sudskoj praksi“ 2020. godine sačinjen je Priručnik za primenu alternativnih sankcija. Ideja je da se ovim priručnikom, prvo, prezentuje sam pojam alternativne krivične sankcije i postojeća zakonska rešenja u ovoj oblasti, te da se potom kroz jedan praktičan pristup, analizu sudske prakse i smernice ukaže sudijama, javnim tužiocima i poverenicima (probacionim službenicima) na prednosti njihove veće saradnje što bi za posledicu svakako imalo stvaranje delotvornog pravosudnog lanca, usmerenog ka većoj primeni alternativnih sankcija u praksi.


Praktičnih smernica za korišćenje društvenih medija namenjene sudijama

Forum sudija Srbije i CELLI Institute iz Praga, Češka Republika, predstavljaju srpsko izdanje “Praktičnih smernica za korišćenje društvenih medija namenjene sudijama“. Ovaj priručnik sastavio je CELLI Institut, odnosno članovi radne grupe pri Mreži za razmenu sudija u centralnoj i istočnoj Evropi.


IZDVAJAMO

SAOPŠTENJA

VESTI