Семинар „Спорна питања на тему трошкова парничног поступка“ одржан у Крагујевцу

Правосудна академија и Форум судија су 30. марта у Крагујевцу организовале семинар под називом „Спорна питања на тему трошкова парничног поступка“.

На семинару су обрађиване теме као што су: праксе, ставови, различитости у поступању другостепених судова, дилеме у пракси првостепених судова, делимичан успех у спору, накнаде за ПДВ, рокови, ослобођење од плаћања трошкова поступка, принудна наплата и сл.
Предавачи на овом семинару су били: Весна Филиповић судија Апелационог суда у Београду, Слободан Петровић судија Апелационог суда у Крагујевцу и Снежана Марјановић судија Другог основног суда у Београду.

Учесници семинара су биле судије Виших судова из Новог Пазара, Крагујевца, Пожаревца, Краљева, Крушевца и Чачка.


Потписан Меморандум о сарадњи Форума судија Србије и Правног факултета Универзитета Унион

Настављене су активности на подстицању и унапређењу сарадње са образовно научним институцијама у области права, што је резултирало да Форум судија Србије и Правни факултет Универзитета Унион потпишу дана – меморандум о сарадњи у циљу размене знања и примене најбољих искустава ради развијања истраживачке и пословне делатности.


Форум судија Србије је дана 13. марта 2018. године у Београду организовао радионицу на тему ПР и комуникација

Чланови су имали прилику да стекну знања и вештина како би у наредном периоду на адекватан начин представљали наше удружење и упознали јавност са нашим циљевима. У наредном периоду настојаћемо да организујемо сличне едукације које се неће односити само на уско стручна знања и вештине.


Семинар на тему Медицинско право, лекарска грешка и медицинско вештачење одржан у Београду

У организацији Правосудне академије и Форума судија Србије, одржан је у Београду дана 23.02.2018. године још један семинар на тему Медицинско право - лекарска грешка и медицинско вештачење. Семинару су присуствовале судије, полазници почетне обуке Правосудне академије и судијски помоћници.


Oрганизована једнодневна обука под називом „Статусни спорови - породично право“ у Новом Саду

Правосудна академија у Новом Саду је у сарадњи са Форумом судија 21.02.2018. године у Апелационом суду у Новом Саду, организовала једнодневну обуку под називом „Статусни спорови-породично право“.


Коментар Форума судија Србије на радни текст амандмана Министрарства правде на Устав Републике Србије

Форум судија Србије сачинио је коментар на радни текст амандмана на Устав Републике Србије


ИЗДВАЈАМО

САОПШТЕЊА

ВЕСТИ