Покренут пројекат анализе спорова мале вредности

Форум судија Србије уз подршку USAID Пројекта владавине права у периоду од децембра 2018. године до октобра 2019. године спровешће истраживање спорова мале вредности у судовима опште надлежности.


Предлог измена Закона о парничном поступку

Mинистарство правде je априла 2017. године формирало Радну групу за израду радног текста Закона о изменама и допунама Закона о парничном поступку. Имајући у виду да Поступак измена и допуна Закона о парничном поступку није окончан Форум судија Србије доставио Министарству правде предлог измена и допуна ЗПП- а.


Дводневни семинар на тему “Претходно испитивање тужбе и припремно рочиште” одржан у Новом Саду

Правосудна академија Републике Србије је, у сарaдњи са Фoрумoм судиja Србиje, организoвaлa oбуку нa тeму “Претходно испитивање тужбе и припремно рочиште” – грађанска материја. Обука је одржана у згрaди Апeлaциoнoг судa Нови Сад од 02-03. новембра 2018. године.


Дводневни семинар под називом „Претходно испитивање тужбе и припремно рочиште“ организован је у Београду

Правосудна академија је у сарадњи са Форумом Судија Србије 19. и 20.октобра, у Београду, организовала је дводневни семинар под називом „Претходно испитивање тужбе и припремно рочиште“. Семинару су присуствовале судије са територије крагујевачке апелације које имају до три године судијског искуства.


Дводневни семинар под називом „Претходно испитивање тужбе и припремно рочиште“ организован је у Крагујевцу

Правосудна академија је у сарадњи са Форумом Судија Србије 5. и 6.октобра, у Крагујевцу, организовала је дводневни семинар под називом „Претходно испитивање тужбе и припремно рочиште“.
Семинару су присуствовале судије са територије крагујевачке апелације које имају до три године судијског искуства.


Предлог за измену судског пословника достављен Министарству правде

Форума судија Србије доставио је Министарству правде предлог за измену судског пословника, како би се допунио одредбама које се односе на: формирање Инфо служби за подршку медијације, формирање „М“ уписника, допуне постојећих уписника и измене извештаја о раду судија.


ИЗДВАЈАМО

САОПШТЕЊА

ВЕСТИ