Укидање претпоставке кривице у Преднацрту Грађанског законика

Преднацт Грађанског законика Републике Србије код одговорности по основу кривице не садржи претпоставку кривице каква данас постоји у правном систему Србије и предвиђена је чланом 154 Закона о облигационим односима.


Има ли наде за медијацију?

У циљу размене искустава и сагледавања досадашњих резултата у примени Закона о решавању спорова посредовањем одржан је округли сто дана 09.05.2016. године, у органитзацији Правосудне академије, Форума судија Србије и Партнера за демократске промене.
Округлом столу присуствовао је већи број судија који је изнео своја искуства у погледу решавања спорова посредовањем односно медијацијом и указао на проблем који се у пракси јављају у примени Закона. Присутни су имали прилику да чују искуства и судија које су у ранијем периоду као медијатори имали резултата и стекли велико искуство, у решавању спорова медијацијом која је била организована у оквиру Другог општинског суда у Београду и у оквиру Центра за медијацију.


Приправници волонтери не смеју бити заборављени у Националном плану за запошљавање за 2017. годину

Форум судија Србије упутио је допис директору Националне службе за запошљавање у коме је наведено да су из Програма стручне праксе неоправдано изостављањи судски приправникци – волонтери с обзиром да право учешћа имају и послодаваци који припадају јавном сектору, али искључиво у области здравства, образовања и социјалне заштите.


Разговор са саветницом Британске амбасаде Сањом Торов и вишим саветником амбасаде Краљевине Холандије Александром Момировим

У разговору са саветницом Британске амбасаде Сањом Торов и вишим саветником амбасаде Краљевине Холандије Александром Момировим, председник управног одбора Форума судија Србије, судија Небојша Дјуричић истако је да је у циљу повећања ефикасности судства у досадашњем раду Форум судија Србије дао предлоге за унапређење судске доставе, а након спроведене анкете.


"Ефикасност судске доставе"

Неуспешна судска достава, достава тужби позива и пресуда, директно утиче на дужину трајања судског поступка. Због великог броја предмета са којим је задужен сваки појединачни судија, суђења се заказују у размацима од два, три па, у неким судовима четири месеца. Неуспешна достава позива за једну од странака у поступку продужава ток судског поступка за период од два до четири месеца. Не треба занемарити и чињеницу да се на овај начин стварају непотребни трошкови, којима су странке изложене за ангажовање адвоката, за путне трошкове и изгубљене зараде странака или сведока.


Предлог за измену АВП програма

Комисији за стандардизацију начина прикупљања и обраде података у примени пословног софтвера за управљање предметима у поступку прикупљања, обраде података, као и сачињавање извештаја у судовима Републике Србије, односно Поткомисији за АВП, председник управног одбора Форума судија Србије, судија Небојша Ђуричић упутио je предлог за измену АВП програма.


ИЗДВАЈАМО

САОПШТЕЊА

ВЕСТИ