До 3.000 евра – мали судски спор

За многе грађане то нису мале паре, па границу треба спустити на 900 евра.

Све парничне судије у Србији имају више од половине предмета који се сматрају малим судским споровима, а то су они у којима се тужбени захтев односи на потраживање у новцу које не прелази динарску противвредност од 3.000 евра. У пракси међутим, највећи број таквих спорова не прелази чак ни вредност од 100.000 динара. Није мали број ни такозваних багателних спорова – до 20 евра.


Суштински циљ Закона о спречавању породичног насиља је заборављен

Да се у последњих годину и по дана, од када је на снази нови Закон о спречавању насиља у породици, много радило на хитним мерама које су уведене против насилника, показало је истраживање Форума судија. Међутим, не ради се довољно на заштити саме жртве, те је суштински циљ новог Закона заборављен.


ФОРУМ СУДИЈА ПОЗИВА: Процес измене Устава Србије да буде у духу толеранције; Нека се све стране укључе

Форум судија Србије позвао је све заинтересоване стране да се активно укључе у процес измене Устава Србије, како би био измењен у духу толеранције и демократских принаципа


АПЕЛ ФОРУМА СУДИЈА СРБИЈЕ: Устав реформисати у духу толеранције

Форум судија Србије позвао је данас све заинтересоване стране да се активно укључе у процес измене Устава Србије, како би био измењен у духу толеранције и демократских принаципа, размене мишљења свих заинтересованих учесника и јавности, а у корист свих грађана.


Форум судија представио конструктивне коментаре на амандмане

Форум судија Србије објавио је данас коментаре на амандмане на Устав Србије које је предложило Министарство правде, са конструктивинм предлозима и сугестијама за њихову корекцију.


Форум судија представио коментаре на амандмане на Устав

Форум судија Србије објавио је коментаре на амандмане на Устав Србије које је предложило Министарство правде, са конструктивиним предлозима и сугестијама за њихову корекцију.


ИЗДВАЈАМО

САОПШТЕЊА

ВЕСТИ