Како правосуђе функционише? Зашто суђења дуго трају? Куда да идете и како да поступите у случају да вам је угрожено неко право? Помоћ је на клик од вас - платформа "Отворена врата правосуђа" садржи све релевантне информације и представља простор да директно поставите питања за све недоумице које имате?

Otvorena vrata pravosuđa

Општи циљ пројекта „Отворена врата правосуђа“, који је подржан од стране УСАИД-а, је јачање поверења грађана у рад правосудних институција у Републици Србији. Пројекат жели да поверење грађана у правосуђе повећа кроз: развој дијалога и комуникације између грађана и представника правосуђа као и јачање одговорности њиховог рада.

www.otvorenavratapravosudja.rs


Један од три посебна циља која пројекат жели да постигне јесте успостављање проактивног односа представника правосуђа и грађана и њихово боље упознавање са самим системом које би допринело да се грађани боље упознају и разумеју своја права, као и начин њиховог остваривања. Овакав однос пројекат жели да успостави кроз неколико канала комуникације са грађанима, који су прилагођени различитој социјалнној структури становништва, старосној доби и нивоу образовања. То укључује комуникацију кроз дигиталнну платформу, дигиталнне медије и блог постове као и крозТематска отворена вратау 15 градова и општина у Србији. Пројекат жели да, по угледу на развијене демократије, усвоји принцип отвореног дијалога, између грађана и правосуђа, и подстакне њихов већи ангажман у локалнним заједницама.


Задатак пројекта јесте да помогне грађанима да боље разумеју Уставом загарантована права, али и да упозна грађане како функционише систем правосуђа и како судије и тужиоци доносе одлуке које су правичне и рационалнне.


Други циљ пројекта представља рад организација на истраживању и препознавању примарних потреба грађана у њиховом свакодневном искуству са правосуђем у Србији. Ова активност покушава да разуме и истражи разлоге грађана за ниско поверење у правосудни систем, кроз широки мониторинг искустава грађана у сусрету са правосуђем. Као резултат ове активности, коалиција на пројекту ће израдити три опширна извештаја која би служила као средство за даље формулисање јавних политика које подржавају потребе грађана.


Последњи циљ пројекта жели да подигне одговорност и интегритет правосудних институција. Пројекат настоји да у раду са представницима правосуђа и организација цивилнног друштва, кроз побољшану методологију планова интегритета и отворену процедуру за жалбе и слободно притуживање грађана, подигне интегритет и одговорност правосудних институција, чинећи их транспарентнијим, доступнијим и уз већи ангажман самих грађана.


Пројекат реализује коалиција коју чине 12 организација које се баве људским правима и развојем демократије, као и струковна удружења правосуђа:
 

ИЗДВАЈАМО

САОПШТЕЊА

ВЕСТИ