Форум судија Србије и Центар за правосудна истраживања CEPRIS у оквиру пројекта Отворена врата правосуђа су дана 05. децембра 2019. године у сарадњи са Врховним касационим судом и Основним судом у Зрењанину организовали округли сто на тему "Како обезбедити ефикасност и правичност у извршном поступку". Учесници округлог стола путем ових тематских отворених врата отворили су дискусију са грађанима о начину рада њихових судова. Тему разговора и значај организовања овог округлог стола представили су представници правосуђа, међу којима су били адвокати, судије извршног одељења, судије привредног и вишег суда.

Otvorena vrata Zrenjanin 2019-2

Модератор ових отворених врата била је адвокат Нташа Стојиљковић, Центар за правосудна истраживања – CERPIS, затим судије извршног одељења основног суда у Зрењанину судије Вуковић Милка и Тапавички Петар, Јавни извршитељ за подручје Вишег суда у Зрењанину и Привредног суда у Зрењанину Никола Шендер, судија Другог основног суда у Београду и Председник Управног одбора Форума судија Србије судија Небојша Ђуричић као и виши правни саветник Урош Полуда и Душан Протић, центар за европску политику.  Циљ ове дискусије био је да се грађанима да прилика да упознају суд из другачије перспективе, да кроз дијалог са предтавницима правосуђа реше бројне дилеме које имају као реални или потенцијални учесници у судском поступку. Овај округли сто се разликовао од претходних зато што је дискусија ове теме била отворена за грађане, медије и јавност. Учесници су покушали да укажу на проблематику новог Закона о извршењу и обезбеђењу, да одговоре на питања шта то грађанима доносе нове измене и допуне.  На ову тему одговоре су дали и јавни извршитељи са њиховим искуствима и шта је то нови Закон о извшењу и обезбеђењу променио и у погледу њиховог рада.  Специфичност ових отворених врата била је отворено учешће грађању, који представљају потенцијалне учеснике у поступцима да кроз један отворени разговор разјасне своје недоумице везане за сам Закон, његову примену као и правичност истог. Сви присутни на овом догађају су  имали прилику да упознају суд из другачије перспективе и кроз дијалог са представницима правосуђа реше бројне дилеме које имају.

Приближити грађанима измене Закона, поступак извршења, његов циљ и све проблематике биле су тема ових разговора. Представници носећих функција у правосуђу покушали су да кроз одговоре на питања дођу заједно са учесницима предавања до свих одговора на питања која стварају недоумице везане за сам Закон као и поступак извршења. Како обезбедити ефикасност и правичност у извршном поступку била је теме ове дискусије која уједно кроз одговоре на питања даје ширу слику грађанима о њиховим правима и обавезама, правима извршитеља и току поступка у извршном поступку. Циљ ових отворених врата био је и разговор о изменама и допунама Закона о извршењу и обезбеђењу, шта оне доносе грађанима и на који начин се примењују.

Доступност информација грађанима о извршном поступку била је такође тема ове дискусије, да ли и како сами грађани могу доћи до одговора на нека спорна питања и како да примене информације којима сада имају приступ. Одржавањем оваквих дискусија доприноси се разјашњењу оних спорних питања која можда грађани не знају, кроз објашњавање измена одређених одредби, приближавањем самог поступка онима који ће сутра можда бити учесници у њему.

Давање одговоро на сва питања везана за измене и допуне Закона, као и приближавање истих грађанима биће предмет даљих активности и иницијатива Форума судија Србије.

Чланови Форума судија Србије одржавањем оваквих тематских отворених врата труде се да приближе како измене постојећих закона, тако и њихову примену грађанима и свим ззаинтересованим потенцијалним учесницима оваквих дешавања.

 

ИЗДВАЈАМО

САОПШТЕЊА

ВЕСТИ