У оквиру пројекта ,,Анализа спорова мале вредности“ који спроводи Форум судија Србије уз финансијску подршку USAID Пројекта владавине права (ROLPS) одржан је округли сто дана 20 јуна 2019. године.

Okrugli sto - Analiza sporova malih vrednosti

Општи циљ пројекта је повећање ефикасност у решавању спорова малих вредности и допринос побољшању правосуђа, путем израде анализе и смерница с препорукама за убрзавање процеса судјења у случајевима који се односе на спорове мале вредности, укључујуц́и и предлог за измене и допуне Закона о парничном поступку.

Присутнима су се најпре обратили  Бранислав Милуновић, директор за ИТ у области правосуђа и система за управљање предметима,  USAID  Пројекта владавине права (ROLPS) и Небојша Ђуричић председник УО Форума судија Србије који су представили циљеве пројекта као и досадање резултате.

Судија Ана Лукић Видојковић, судија Основног суда у Нишу, и адвокат Ненад Цвјетићанин представили су прелиминарне статистичке резултате и њихову прелминарну анализу.

На округлом столу разматрана су питања:

  • повец́ање ефикасност рада судија на обради предмета у споровима малих вредности и побољшање рада судова,
  • бољи приступ правди и остваривање права грађана, као и јефтинији трошкови суђења за грађане,
  • успостављање основа за боље евидентирање и праћење случајева који се односе на спорове мале вредности израдом предлога за модификацију АВП судског софтвера.

ИЗДВАЈАМО

САОПШТЕЊА

ВЕСТИ