Заштитник грађана и Аутономни женски центар су, уз подршку Мисије ОЕБС у Србији, спровели дубинско истраживање о примени Закона о спречавању насиља у породици на територији Града Београда, које је јавно представљено на Округлом столу одржаном дана 8. октобра 2020.г. у Београду.

Autonomni ženski centar

Истраживање, којим је анализирано поступање надлежних органа у систему заштите жртава насиља у породици, представља прво такве врсте и спроведено је на основу достављене евиденције органа старатељства, копија записника са Група за координацију и сарадњу, као и индивидуалнних планова заштите и подршке жртвама насиља, сачињених на састанцима група за координацију и сарадњу током маја 2018.г. Резултати анализе су упоређени са мишљењима представника свих одељења Градског центра за социјалнни рад у Београду датим током фокус групних дискусија и објављени су у Посебном извештају Заштитника грађана о раду група за координацију и сарадњу на подручју Града Београда.

Представљање извештаја је организовано у оквиру пројекта „Ефикасне политике и усаглашена пракса у пружању подршке и помоћи жртвама насиља у породици“ који спроводе Аутономни женски центар, Заштитник грађана и Форум судија Србије, и који је подржан од стране Министарства иностраних послова Краљевине Холандије.

Вест преузета са сајта Аутономног женског центра.

Снимак представљања доступан је овде.

ИЗДВАЈАМО

САОПШТЕЊА

ВЕСТИ