У оквиру пројекта Анализа спорова мале вредности који Форум судија Србије спроводи уз подршку УСАИД РОЛПС пројекта одржан је дводневни састанак радне групе на Палићу 22. – 23. јуна 2019. године

Palić 2019 - Analiza sporova male vrednosti 1

У оквиру пројека „Анализа спорова мале вредности“ у периоду од фебруара до априла ове године у шест основних судова прикупљени су статистички подаци који би требали да прикажу јаснију слику о споровима мале вредностии. Након прикупљања података и њихове обраде одржан је округли сто у Београду 20. јуна.

За потребе овог пројекта формирана је радна група која је одржала дводневни састанк на Палићу 22. – 23. јуна 2019. године. Члановима радне групе судија Ана Лукић Видојковић,судија Основног суда у Нишу и адвокат Ненад Цвјетићанин представили су прелиминарне статистичке резултате и њихову прелминарну анализу.

На састанку су разматрани предлози за израду смерница с препорукама за убрзавање процеса суђења у случајевима који се односе на спорове мале вредности. Такође предмет разматрања су били и предлози за измене и допуне Закона о парничном поступку. Посебна пажња је посвећена и питању измени судског пословника и АВП ради успостављање основа за боље евидентирање и праћење случајева који се односе на спорове мале вредности.

ИЗДВАЈАМО

САОПШТЕЊА

ВЕСТИ