Форум судија Србије (ФСС) реализује пројекат „Анализа спорова мале вредности“ уз финансијску подршку УСАИД Пројекта владавине права (РОЛПС). Општи циљ пројекта је повећање ефикасност у решавању спорова малих вредности и допринос побољшању правосуђа, путем израде анализе и смерница с препорукама за убрзавање процеса судјења у случајевима који се односе на спорове мале вредности, укључујуц́и и предлог за измене и допуне Закона о парничном поступку.

Logo forum

ФСС на основу горе наведеног и уговора са донатором има обавезу да реализује поменути пројекат у периоду од децембра 2018. године до септембра 2019. године.

Са тим у вези, ФСС објављује овај конкурс за ангажовање консултаната/екперата за потребе израде Анализе спрова мале вредности.

Опис посла и задужења

Консултанти ће бити задужени за развој/писање делова анализе на основу претходно урадјеног увида - прегледа предмета у судовима и прикупљених података из предмета.

Консултанти као крајњи резултат рада – ангажовања треба да доставе ФСС делове анализе у електронској форми (Wорд документ) путем е-маила.

Квалификације и професионалнно искуство

  • Диплома Правног факлутета (дипл. правник)
  • Положен правосудни испит
  • Минимум 5 година радог искуства у струци
  • Добро познавање и разумевање домаћег законодавства, посебно парничног поступка
  • Искуство у изради анализа у области правосудја
  • Познавање рада на рачунару (Wорд програма)
  • Познавање енглеског језика

Период и трајање ангажовања

Планирано трајање ангажовања је у периоду од 10. маја до 15. јула 2019. године.

Начин пријаве

Заинтересовани кандидати могу послати пријаве односно биографије у форми ЦВ на енглеском језику на е-маил адресу пројецтс.фјс@гмаил.цом најкасније до 02.05.2019. године. Пријаве након овог датума неће бити узете у разматрање.

Изабрани кандидати ће бити позвани на интервју и обавештени о крајњем разултату конкурса.

ИЗДВАЈАМО

САОПШТЕЊА

ВЕСТИ