Форум судија Србије (ФСС) реализује пројекат „Анализа спорова мале вредности“ уз финансијску подршку УСАИД Пројекта владавине права (РОЛПС). Општи циљ пројекта је повећање ефикасност у решавању спорова малих вредности и допринос побољшању правосуђа, путем израде анализе и смерница с препорукама за убрзавање процеса судјења у случајевима који се односе на спорове мале вредности, укључујуц́и и предлог за измене и допуне Закона о парничном поступку.

Logo forum

ФСС на основу горе наведеног и уговора са донатором има обавезу да реализује поменути пројекат у периоду од децембра 2018. године до септембра 2019. године.

Са тим у вези, ФСС објављује овај конкурс за ангажовање консултанта/екперта у области информационих технологија а за потребе израде дела Анализе спрова мале вредности.

Опис посла и задужења

Консултант треба да развије/напише препоруке (у форми извештаја) за унапредјење судског програма за аутоматско водјење предмета у циљу бољег праћења и евидентирања предмета који се односе на спорове мале вредности.

Консултант као крајњи резултат рада – ангажовања треба да достави ФСС извештај у електронској форми (путем е-маила).

Квалификације и професионалнно искуство

  • Минимум диплома средње стручне спреме у области информационих технологија (ИТ)
  • Минимум 5 година радог искуства у струци
  • Искуство у програмирању и развоју апликација/софтвера, као и њиховом имплементирању и одржавању (решавању текућих проблема – грешака у раду)
  • Пожељно искуство у сарадњи са судовима у области ИТ
  • Позавање рада интегралнних (ИТ) система који користе правосудни органи за аутоматско водјење предмета
  • Познавање енглеског језика

Период и трајање ангажовања

Планирано трајање ангажовања је у периоду од 25. јула до 15. августа 2019. године.

Начин пријаве

Заинтересовани кандидати могу послати пријаве односно биографије у форми ЦВ на енглеском језику на е-маил адресу projects.fjs@gmail.com најкасније до 21.07.2019. године. Пријаве након овог датума неће бити узете у разматрање.

Изабрани кандидати ће бити позвани на интервју и обавештени о крајњем разултату конкурса.

ИЗДВАЈАМО

САОПШТЕЊА

ВЕСТИ