Форум судија Србије објавио је коментаре и предлоге на нацрт Закона о изменама и допунама Кривичног законика, који је објављен на сајту Министарства правде дана 19.04.2019. године.

forum-sudija-head03.jpg

Коментаре и предлоге Форума судија Србије на нацрт Закона о изменама и допунама Кривичног законика можете преузети на адреси: forumsudija.org.rs/download.html?file=20.

ИЗДВАЈАМО

САОПШТЕЊА

ВЕСТИ