Форум судија Србије реализује пројекат „Анализа спорова мале вредности“ уз финансијску подршку USAID Пројекта владавине права (ROLPS). Општи циљ пројекта је повећање ефикасност у решавању спорова малих вредности и допринос побољшању правосуђа, путем израде анализе и смерница с препорукама за убрзавање процеса судјења у случајевима који се односе на спорове мале вредности, укључујуц́и и предлог за измене и допуне Закона о парничном поступку. Форум судија Србије на основу горе наведеног и уговора са донатором има обавезу да реализује поменути пројекат у периоду од децембра 2018. године до септембра 2019. године. Са тим у вези, Форум судија Србије објављује овај конкурс за ангажовање консултанта/екперта за потребе имплементације пројекта, односно ради израде Анализе.

51788903_1xxl.jpg

Опис посла и задужења

Консултант ће бити задужен за развој/писање упитника који ће бити коришћен током увида – ручног прегледа предмета у судовима и прикупљања неопходних података за израду поменуте анализе, као и за потребе интервјуисања судија.

Консултант као крајњи резултат рада – ангажовања треба да достави Форум судија Србије упитник/анкету укључујући опис свих питања у електронској форми (Word документ) путем е-маила.

Квалификације и професионалнно искуство

  • Диплома Правног факлутета (дипл. правник)
  • Положен правосудни испит
  • Минимум 5 година радог искуства у струци
  • Добро познавање и разумевање домаћег законодавства, посебно парничног поступка
  • Искуство у изради анализа у области правосудја
  • Искуство у раду на писању упитника и анкета ће бити разматрано као предност
  • Познавање рада на рачунару (Word програма)
  • Познавање енглеског језика

Период и трајање ангажовања

Планирано трајање ангажовања је 6 радних дана у периоду од 15. јанара до 15. фебруара 2019. године.

Начин пријаве

Заинтересовани кандидати могу послати пријаве односно биографије у форми CV на енглеском језику на е-маил адресу projects.fjs@gmail.com најкасније до 12.01.2019. године. Пријаве након овог датума неће бити узете у разматрање.

Изабрани кандидати ће бити позвани на интервју и обавештени о крајњем разултату конкурса.

ИЗДВАЈАМО

САОПШТЕЊА

ВЕСТИ