Правосудна академија, у сарадњи са Форумом судија Србије je 7. и 8. децембра, организовала дводневни семинар за судије и судијске помоћнике основних судова са територије нишке апелације.

Dvodnevna obuka -  Nis

Tема семинара је била „Рочиште за главну расправу и извођење доказа“. Овај семинар је наставак сличног скупа под називом „Претходно испитивање тужбе и припремно рочиште“.

Семинар је одржан у Вишем суду у Нишу а теме које су се обрађивале су биле:

  • Главна расправа, јавност и руковођење, одлагање расправе, одржавање реда
  • Решење о извођењу доказа, доказна средства
  • Практични примери и вежба – ток главне расправе
  • Сведоци, вештачење, увиђај, исправе
  • Саслушање странака и суочење
  • Спајање парница, раздвајање поступака, враћање у пређашње стање
  • Закључење и отварање главне расправе

Предавачи на овом дводневном семинару су биле Драгана Марчетић судија Вишег суда у Београду и Миланка Пјевовић судија Првог основног суда у Београду.

ИЗДВАЈАМО

САОПШТЕЊА

ВЕСТИ