У оквиру свог редовног програма сталне обуке, Правосудна академија организовала је дводневни семинар 24. и 25. октобра 2019. године у Нишу на тему: „Рочиште за главну расправу и извођење доказа“, као својеврстан наставак семинара „Претходно испитивање тужбе и припремно рочиште“. Овај дводневни семинар одржан је у сали Правосудне академије у Нишу за судије и судијске помоћнике основних судова са територије нишке апелације као и кориснике почетне обуке Правосудне акaдемије.

Seminar u Nišu - Ročište za glavnu raspravu i izvođenje dokaza - slika 1

Предавачи на овом семинару су биле судије Вишег суда у Београду, Драгана Марчетић и Снежана Марјановић.

ИЗДВАЈАМО

САОПШТЕЊА

ВЕСТИ