У оквиру редовног програма сталне обуке, Правосудне академија у сарадњи са Форумом судија Србије је 14. и 15. децембра у Крагујевцу организовала дводневни семинар, за судије и судијске помоћнике основних судова са територије крагујевачке апелације.

Dvodnevna obuka -  Kragujevac

Тема семинара је била „Рочиште за главну расправу и извођење доказа“. Овај семинар је својеврстан наставак сличног скупа под називом „Претходно испитивање тужбе и припремно рочиште“.

Теме које су се обрађивале су биле:

  • Главна расправа, јавност и руковођење, одлагање расправе, одржавање реда
  • Решење о извођењу доказа, доказна средства
  • Практични примери и вежба – ток главне расправе
  • Сведоци, вештачење, увиђај, исправе
  • Саслушање странака и суочење
  • Спајање парница, раздвајање поступака, враћање у пређашње стање
  • Закључење и отварање главне расправе

Предавачи на овом дводневном семинару су биле Драгана Марчетић судија Вишег суда у Београду и Миланка Пјевовић судија Првог основног суда у Београду.

ИЗДВАЈАМО

САОПШТЕЊА

ВЕСТИ