Форум судија Србије позвао је данас све заинтересоване стране да се активно укључе у процес измене Устава Србије, како би био измењен у духу толеранције и демократских принаципа, размене мишљења свих заинтересованих учесника и јавности, а у корист свих грађана.

http://www.kurir.rs/vesti/drustvo/3005199/apel-foruma-sudija-srbije-ustav-reformisati-u-duhu-tolerancije

ИЗДВАЈАМО

САОПШТЕЊА

ВЕСТИ