• ФОРУМ СУДИЈА СРБИЈЕ
    Сазнајте више о нашем удружењу
  • П Р О Ј Е К Т И
  • АНАЛИЗА СПОРОВА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ
    Форум судија Србије је дана 28 октобра 2019. године у Аеро клубу обележио завршетак пројекта „Анализа спорова мале вредности“ који је спроведен уз подршку USAID – овог Пројекта владавина права.
  • Д О К У М Е Н Т А
    Овде можете преузети наше предлоге и иницијативе

 

Форум судија Србије представља невладино, непрофитно струковно удружење, основано 02 августа 2015. године, са циљем јачања интегритета и независности судија, промовисања судијске функције, јачању угледа суда, побољшања материјалнног положаја судија, стручног усавршавања и сарадње.

 

 

Округли сто на тему "Како обезбедити ефикасност и правичност у извршном поступку" одржан у Крагујевцу

Отворена врата правосуђа у Крагујевцу, ЦЕП и Форум судија Србије окупили су грађане, стручну јавност и медије, уз подршку УСАИД Сербиа дана 09. децембра 2019. године у Крагујевцу и организовали ...

Детаљније

Округли сто на тему "Како обезбедити ефикасност и правичност у извршном поступку" одржан у Зрењанину

Форум судија Србије и Центар за правосудна истраживања CEPRIS у оквиру пројекта Отворена врата правосуђа су дана 05. децембра 2019. године у сарадњи са Врховним касационим судом и Основним ...

Детаљније

Успешно окончан пројекат „Анализа спорова мале вредности“

Форум судија Србије је дана 28 октобра 2019. године у обележио завршетак пројекта „Анализа спорова мале вредности“ који је спроведен уз подршку USAID – овог Пројекта владавина права. Као резултат ...

Детаљније

Округли сто о материјалном положају судија

Форум судија Србије је дана 23. октобра 2019. године организовао округли сто ради побољшања материјално правног положаја судија у Србији. Учесници округлог стола указали на проблематику материјално правног положаја судства ...

Детаљније

Дводневни семинар под називом “Рочиште за главну расправу и извођење доказа” одржан у Нишу

У оквиру свог редовног програма сталне обуке, Правосудна академија организовала је дводневни семинар 24. и 25. октобра 2019. године у Нишу на тему: „Рочиште за главну расправу и извођење доказа“, ...

Детаљније

Дводневни семинар под називом “Рочиште за главну расправу и извођење доказа” одржан у Београду

Правосудна академија у сарадњи са Форумом судија Србије је, 16. и 17. октобра 2019. године у просторијама Правосудне академије у Београду, реализовала дводневни семинар за судије са до 3 године ...

Детаљније

ИЗДВАЈАМО

САОПШТЕЊА

ВЕСТИ

Најновије вести

Најновија дешавања Форума судија Србије