• ЗАШТИТА СУДИЈА ОД НЕ ПРИМЕРЕНОГ УТИЦАЈА
    Предлог за измену члана 29. Закона о судијама
  • ФОРУМ СУДИЈА СРБИЈЕ
    Сазнајте више о нашем удружењу
  • ИЗМЕНА СУДСКОГ ПОСЛОВНИКА
  • М Е Д И Ј А Ц И Ј А
    Сазнајте шта је то медијација

 

Форум судија Србије представља невладино, непрофитно струковно удружење, основано 02 августа 2015. године, са циљем јачања интегритета и независности судија, промовисања судијске функције, јачању угледа суда, побољшања материјалнног положаја судија, стручног усавршавања и сарадње.

 

 

Форум судија Србије учествује у пројекту "Јачање независности и одговорности правосуђа"

Форум судија Србије ће учествовати у програму јачања капацитета носилацца правосудних функција који се реализује у оквиру пројекта „Јачање независности и одговорности правосуђа“ заједничког програма Савета Европе и Европске уније ...

Детаљније

Отворена врата правосуђа у Лесковцу на тему „Доступност тужилаштва грађанима“

У оквиру пројекта “Отворена врата правосуђа” дана 29. јула 2020. године грађани и грађанке су били у могућности да чују и поставе питања свом локалном судији и тужиоцу на тему ...

Детаљније

Предлог за измену члана 29. Закона о судијама

Форум судија Србије доставио је Радној групи за припрему текстова радних верзија Закона о изменама и допунама Закона о судијама, Закона о уређењу судова и Закона о Високом савету судства ...

Детаљније

Иницијатива за измену Судског пословника

Форум судија Србије покренуо је Иницијативу за измену Судског пословника у погледу начина формирања већа новоизабраним судијама. Иницијативу смо упутили Министарству правде и Врховном касационом суду Србије.

Детаљније

Основна обука медијатора

Форум судија Србије је у јануару 2020. године за своје чланове организовао основну обуку посредника у решавању спорова-медијатора. Обуци су присуствовали наши чланови из Сомбора, Новог Сада, Београда и Пожеге.

Детаљније

Округли сто на тему "Како обезбедити ефикасност и правичност у извршном поступку" одржан у Крагујевцу

Отворена врата правосуђа у Крагујевцу, ЦЕП и Форум судија Србије окупили су грађане, стручну јавност и медије, уз подршку УСАИД Сербиа дана 09. децембра 2019. године у Крагујевцу и организовали ...

Детаљније

ИЗДВАЈАМО

САОПШТЕЊА

ВЕСТИ

Најновије вести

Најновија дешавања Форума судија Србије