Iuris praecepta sunt heac: honeste vivere, alterum non laedere, suum cuique tribuere"
Право налаже: живјети часно, не штетити другоме, свакоме дати што оно му припада.“
 

Коментар Форума судија Србије на нацрт Националне стратегије реформе правосуђа за период 2019-2024. године

Министарство правде објавило је Радни текст НАЦИОНАЛНЕ СТРАТЕГИЈЕ РЕФОРМЕ ПРАВОСУЂА за период 2019-2024. године, и формирало је радну групу за израду овог документа, а такође објавило је и предлог ревидираног ...

Детаљније

Представљање Форума судија Србије и приручника за примену ЗПП у Основном суду у Новом Пазару

Форум судија Србије је организовао представљање и поделу примерака Приручника за примену Закона о парничном поступку, новоизабраним судијама Основног суда у Новом Пазару.

Детаљније

Представљање Форума судија Србије и приручника за примену ЗПП у Основном суду у Крагујевцу

Форум судија Србије је организовао представљање и поделу примерака Приручника за примену Закона о парничном поступку, новоизабраним судијама Основног суда у Крагујевцу.

Детаљније

Форум судија Србије учествује у пројекту „Отворена врата правосуђа“, који је подржан од стране USAID-а

Циљ пројекта је јачање поверења грађана у рад правосудних институција у Републици Србији кроз побољшање комуникације између грађана и правосуђа. Пројекат реализује коалиција коју чине 12 организација које се баве ...

Детаљније

Дводневни семинар на тему “Рочиште за главну расправу и извођење доказа” одржан у Крагујевцу

У оквиру редовног програма сталне обуке, Правосудне академија у сарадњи са Форумом судија Србије је 14. и 15. децембра у Крагујевцу организовала дводневни семинар, за судије и судијске помоћнике основних ...

Детаљније

Дводневни семинар под називом „Рочиште за главну расправу и извођење доказа“ организован је у Нишу

Правосудна академија, у сарадњи са Форумом судија Србије je 7. и 8. децембра, организовала дводневни семинар за судије и судијске помоћнике основних судова са територије нишке апелације.

Детаљније

ИЗДВАЈАМО

САОПШТЕЊА

ВЕСТИ

Најновије вести

Најновија дешавања Форума судија Србије