Форум судија Србије представља невладино, непрофитно струковно удружење, основано 02 августа 2015. године, са циљем јачања интегритета и независности судија, промовисања судијске функције, јачању угледа суда, побољшања материјалнног положаја судија, стручног усавршавања и сарадње.

 

 

Предлог за измену члана 29. Закона о судијама

Форум судија Србије доставио је Радној групи за припрему текстова радних верзија Закона о изменама и допунама Закона о судијама, Закона о уређењу судова и Закона о Високом савету судства ...

Детаљније

Иницијатива за измену Судског пословника

Форум судија Србије покренуо је Иницијативу за измену Судског пословника у погледу начина формирања већа новоизабраним судијама. Иницијативу смо упутили Министарству правде и Врховном касационом суду Србије.

Детаљније

Основна обука медијатора

Форум судија Србије је у јануару 2020. године за своје чланове организовао основну обуку посредника у решавању спорова-медијатора. Обуци су присуствовали наши чланови из Сомбора, Новог Сада, Београда и Пожеге.

Детаљније

Округли сто на тему "Како обезбедити ефикасност и правичност у извршном поступку" одржан у Крагујевцу

Отворена врата правосуђа у Крагујевцу, ЦЕП и Форум судија Србије окупили су грађане, стручну јавност и медије, уз подршку УСАИД Сербиа дана 09. децембра 2019. године у Крагујевцу и организовали ...

Детаљније

Округли сто на тему "Како обезбедити ефикасност и правичност у извршном поступку" одржан у Зрењанину

Форум судија Србије и Центар за правосудна истраживања CEPRIS у оквиру пројекта Отворена врата правосуђа су дана 05. децембра 2019. године у сарадњи са Врховним касационим судом и Основним ...

Детаљније

Успешно окончан пројекат „Анализа спорова мале вредности“

Форум судија Србије је дана 28 октобра 2019. године у обележио завршетак пројекта „Анализа спорова мале вредности“ који је спроведен уз подршку USAID – овог Пројекта владавина права. Као резултат ...

Детаљније

ИЗДВАЈАМО

САОПШТЕЊА

ВЕСТИ

Најновије вести

Најновија дешавања Форума судија Србије