Iuris praecepta sunt heac: honeste vivere, alterum non laedere, suum cuique tribuere"
Pravo nalaže: živjeti časno, ne štetiti drugome, svakome dati što ono mu pripada.“
 

Pokrenut projekat analize sporova male vrednosti

Forum sudija Srbije uz podršku USAID Projekta vladavine prava u periodu od decembra 2018. godine do oktobra 2019. godine sprovešće istraživanje sporova male vrednosti u sudovima opšte nadležnosti.

Detaljnije

Predlog izmena Zakona o parničnom postupku

Ministarstvo pravde je aprila 2017. godine formiralo Radnu grupu za izradu radnog teksta Zakona o izmenama i dopunama Zakona o parničnom postupku. Imajući u vidu da Postupak izmena ...

Detaljnije

Dvodnevni seminar na temu “Prethodno ispitivanje tužbe i pripremno ročište” održan u Novom Sadu

Pravosudna akademija Republike Srbije je, u saradnji sa Forumom sudija Srbije, organizovala obuku na temu “Prethodno ispitivanje tužbe i pripremno ročište” – građanska materija. Obuka je održana u zgradi Apelacionog ...

Detaljnije

Dvodnevni seminar pod nazivom „Prethodno ispitivanje tužbe i pripremno ročište“ organizovan je u Beogradu

Pravosudna akademija je u saradnji sa Forumom Sudija Srbije 19. i 20.oktobra, u Beogradu, organizovala je dvodnevni seminar pod nazivom „Prethodno ispitivanje tužbe i pripremno ročište“. Seminaru su prisustvovale sudije ...

Detaljnije

Dvodnevni seminar pod nazivom „Prethodno ispitivanje tužbe i pripremno ročište“ organizovan je u Kragujevcu

Pravosudna akademija je u saradnji sa Forumom Sudija Srbije 5. i 6.oktobra, u Kragujevcu, organizovala je dvodnevni seminar pod nazivom „Prethodno ispitivanje tužbe i pripremno ročište“.
Seminaru su prisustvovale sudije ...

Detaljnije

Predlog za izmenu sudskog poslovnika dostavljen Ministarstvu pravde

Foruma sudija Srbije dostavio je Ministarstvu pravde predlog za izmenu sudskog poslovnika, kako bi se dopunio odredbama koje se odnose na: formiranje Info službi za podršku medijacije, formiranje „M“ upisnika, ...

Detaljnije

Najnovije vesti

Najnovija dešavanja Foruma sudija Srbije