Forum sudija Srbije je u početkom oktobra 2020. godine organizovao osnovnu obuku posrednika u rešavanju sporova-medijatora. Obuci su prisustvovali naši članovi iz Beograda, kao i stručni saradnici iz Info službe za medijaciju Drugog osnovnog suda u Beogradu.

Osnovna obuka medijatora 2

Sudija medijator stiče potrebna znanja da prepozna medijabilne predmete, da upućuje strane na medijaciju i pruža strankama u postupku potpune informacije o tome šta je medijacija i koje su njene prednosti. Sudije znanja i veštine medijatora mogu koristiti u sudskom postupku ukoliko strane žele da pregovaraju radi zaključenja sudskog porvnanja. Sudjije koje to žele mogu se baviti medijacijom van radnog vremena i bez naknade.  

Sticanje znanja i veština medijatora omogućuje sudijama i koleginicama i kolegama iz pravosudja da se upoznaku sa interesnim pregovaranjem kao posebnim vidom pregovaranja koje u prvi plan ističe interese i potrebe strana, pruža im priliku da ovladaju tehnikama aktivnog slušanja što je od koristi i izvan redovnog posla

Forum sudija Srbije je obuku organizovao na osnovu dozvole za sprovođenje osnovne obuke posrednika u rešavanju sporova koju je izadalo Ministarstvo pravde. Obuka je organizovana u skladu sa Pravilnik o programu osnovne obuke posrednika.

U narednom periodu obuka posrednika u rešavanju sporova biće organizovana i u Kragujevcu i  Novom Sadu.

Ukoliko ste zainteresovani za možete nas kontaktorati na office@forumsudija.org.rs

IZDVAJAMO

SAOPŠTENJA

VESTI