Pravosudna akademija, u saradnji sa Forumom sudija Srbije je 7. i 8. decembra, organizovala dvodnevni seminar za sudije i sudijske pomoćnike osnovnih sudova sa teritorije niške apelacije.

Dvodnevna obuka -  Nis

Tema seminara je bila „Ročište za glavnu raspravu i izvođenje dokaza“. Ovaj seminar je nastavak sličnog skupa pod nazivom „Prethodno ispitivanje tužbe i pripremno ročište“.

Seminar je održan u Višem sudu u Nišu, a teme koje su se obrađivale su bile:

  • Glavna rasprava, javnost i rukovođenje, odlaganje rasprave, održavanje reda
  • Rešenje o izvođenju dokaza, dokazna sredstva
  • Praktični primeri i vežba – tok glavne rasprave
  • Svedoci, veštačenje, uviđaj, isprave
  • Saslušanje stranaka i suočenje
  • Spajanje parnica, razdvajanje postupaka, vraćanje u pređašnje stanje
  • Zaključenje i otvaranje glavne rasprave

Predavači na ovom dvodnevnom seminaru su bile Dragana Marčetić sudija Višeg suda u Beogradui Milanka Pjevović sudija Prvog osnovnog suda u Beogradu.

IZDVAJAMO

SAOPŠTENJA

VESTI