Forum sudija Srbije obratio se Ministarstvu pravde Republike Srbije sa predlogom da se izmeni Sudski poslovnik kako bi se postupci učinili efikasnijim. Ministarstvo pravde je prihvatilo našu inisijativu i učinjene su izmene Sudskog poslovnika, koje su objavljene u Službenom glasniku Republike Srbije br 43. dana 19 juna 2019 godine.

60688202_1xxl.jpg

Izmenama sudskog poslovnika omogućeno je da u slučaju kada se spisi predmeta dostavljaju drugostepenom sudu na odlučivanje o pravnom leku na odluke kojima se ne okončava postupak, da se prvostepeni postupak nastavi i da se formiraju pomoćni spisi. Na ovaj način postupci mogu trajati šest meseci do godinu dana kraće.

U dosadašnjoj praksi, u slučaju kada je potrebno da se odluči o žalbi na rešenje o privremenoj meri ili rešenje o novčanom kažnjavaju, spisi predmeta su dostavljani drugostepenom sudu. Za vreme dok se spisi predmeta nalaze radi odlučivanja po žalbi u drugostepenom sudu postupak u prvostepoenom postupku se nije sprovodio. Postupanje u prvostepenom postupku nije uslovljeno, u ovim situacijama, odlukom drugostepenog suda o žalbama na navedena rešenja.

Izmenama Sudskog poslovnika omogućila je da se, u navedenim situacijama prvostepeni postupak nastavi, da se ne zastaje dok se spisi nalaze u drugostepenom sudu. Imajući u vidu opterećenost drugostepenih sudova, i vreme koje je potrebno da oni odluče o žalbama, izmene će omogućiti da se prvostepeni postupci ubrzaju i okončaju šest meseci do godinu dana ranije nego što je to bio slučaj do sada.

Drago nam je što je Ministarstvo pravde prihvatilo inicijativu i učinilo ovu izmenu Sudskog poslovnika. U narednom periodu nastojaćemo da sličnim predlozima doprinesemo povećanju efikasnosti sudskog postupka.

IZDVAJAMO

SAOPŠTENJA

VESTI