Suđenja u Srbiji dugo traju, a za to postoje različiti uzroci. U okviru tematskih otvorenih vrata razgovaramo o ovoj temi sa predstavnicima sudstva i strukovnih udruženja, sa idejom da pomognemo građanima da kroz dijalog sa predstavnicima pravosuđa reše brojne dileme koje imaju kao realni ili potencijalni učesnici u sudskom postupku.

Zasto sudjenja dugo traju u Vranju

Na tematskim otvorenim vratima građani će imati priliku da razgovaraju sa sudijama Osnovnog suda u Vranju i članovima strukovnih udruženja - Udruženje tužilaca Srbije i Forum sudija Srbije, a posebna pažnja biće posvećena upravo načinima na koji strukovna udruženja pomažu građanima da ostvare svoja prava u sudskim postupcima.

Prijave su otvorene do 2. oktobra 17h direktno na sajtu otvorenavratapravosudja.rs, na e-mail prijava@yucom.org.rs ili
telefonom na broj 018/306975.

IZDVAJAMO

SAOPŠTENJA

VESTI